Nyheter

Nyårslöften om fysisk hälsa större än inre hälsa

God hälsa värderas högre än Gud, familj och pengar

Det mest populära nyårslöftet i år är att bli mer hälsosam. Föga förvånande med tanke på året som gått med coronapandemin och alla dess varianter.

Även om coronapandemin tvingat människor att göra livsstilsförändringar redan under årets gång är det hälsan som står i fokus även inför årets nyårslöften. Det visar en undersökning som gjordes av Economist/Yougov där de frågade 1500 amerikaner vad deras nyårslöfte skulle handla om. Efter att bli hälsosam var det flest som önskade att de skulle bli lyckligare 2022 och många var hoppfulla inför året som kommer.

Att avge ett nyårslöfte är något de flesta gjort någon gång under sin livstid. Eftersom ånger och bättring är ett centralt tema i Bibeln kan det betraktas som en typ av löfte att sträva efter att bättra sig.

Få vill dricka mindre

Nästan en fjärdedel av deltagarna uppgav att de ville leva mer hälsosamt och en femtedel sa att de strävade efter att bli lyckligare.

Få sa däremot att de ville fokusera mer på sina relationer och nästan ingen att de skulle dricka mindre. I undersökningen framgick också att många känner stort hopp inför 2022 – hela 38 procent trodde att livet skulle bli bättre nästa år, medan bara 14 procent trodde att det skulle bli värre.

Bland de som identifierade sig som kristna, som gick till kyrkan mindre än en gång i månaden var man mer benägen att avge ett nyårslöfte än de som gick mer regelbundet. Protestanter var mindre benägna att avge ett nyårslöfte än de från icke-kristna religioner.

Undersökningen av Lifeway ResearchRelationen till GudRelationen till familjemedlemRelationen till en vänHur tiden ska användas bästArbeteHälsaEkonomiNågot annat
1 005 amerikaner tillfrågades om sina tidigare nyårslöften.29%26%15%22%18%44%29%28%

Bättre hälsa värderas högre än Gud, familj och pengar. Det visar en annan undersökning av Lifeway Research. Nästan hälften av amerikanerna (44 %) svarade att deras nyårslöften tidigare handlat om hälsa. Nästan en tredjedel uppger de har fokuserat på sin relation till Gud tidigare och lika många att de vill ordna upp sin ekonomi.

Unga avger löften om Gud

Trots att de yngre ofta är mindre religiösa än de äldre amerikanerna var det mer troligt att ungas löften handlade om Gud. Mer än tredjedel av de under 34 år sa att de avlagt såna löften tidigare.

De över 50 hade en mindre benägenhet att avlägga löften om Gud. Föga förvånande visade undersökningen att de som är frekventa kyrkobesökare mer sannolikt tänker på Gud på nyårsafton.

---

Tips: Fem bibelbaserade nyårslöften

  • Bibehåll kontakten med människorna i din församling.
  • Var öppen och flexibel för Guds planer.
  • Sakta ner och ta dig tid till vila.
  • Dela med dig av evangeliet.
  • Älska dina grannar.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig