Nyheter

Hälften av svenska församlingarna använder vaccinpass

Sofia Camnerin: Blev ett stresspåslag i många församlingar när de nya restriktionerna infördes

Allt fler församlingar har infört vaccinationsbevis som en direkt följd av de nya restriktioner som infördes i december, enligt Sofia Camnerin på Sveriges kristna råd.
– Min bedömning är att ungefär hälften av församlingarna i våra 26 medlemskyrkor använder vaccinbevis vid gudstjänster, säger hon.

Vid två olika tillfällen i december införde regeringen nya restriktioner för att begränsa smittspridningen av covid-19. I en intervju i Dagen strax före jul uttryckte SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin tacksamhet för att Folkhälsomyndigheten och regeringen visat förståelse för kyrkornas behov.

– Det är glädjande att många kyrkor kan inbjuda till gudstjänster i jul utan krav på vaccinationsbevis, sa hon vid det tillfället.

Utomhusmässa på julafton

När Dagen kontaktar Sofia Camnerin några dagar efter nyår tycker hon fortfarande att de restriktioner som gäller är rimliga. Under jul- och nyårshelgerna har hon följt vad som skett i kyrkorna, och konstaterar att de flesta församlingar klarat att på ett bra sätt förhålla sig till de nya restriktionerna.

– Själv var jag på en utomhusmässa på julafton. Det tycker jag var ett kreativt sätt att lösa situationen och det fungerade mycket bra, även om det var väldigt kallt, säger hon med ett skratt.

Samtidigt noterar hon att allt fler församlingar har infört vaccinationsbevis vid gudstjänster, och gör bedömningen att det gäller ungefär hälften av alla de församlingar som finns inom Sveriges kristna råds 26 medlemskyrkor från fyra kyrkofamiljer.

– Det finns inga siffror på detta, men den uppskattning jag gör utifrån de relationer vi har med kyrkorna är att ungefär hälften av församlingarna använder vaccinbevis medan hälften inte gör det. Och antalet församlingar som gör det har ökat, inte minst under jul- och nyårshelgerna.

– Tidigare använde många församlingar vaccinbevis på konserter i kyrkor men inte i lika hög utsträckning i gudstjänster. Nu är det fler församlingar som också använder det vid gudstjänster, säger Sofia Camnerin.

Varför är det fler församlingar som använder vaccinationsbevis?

– I många församlingar blev det nog ett stresspåslag när de nya restriktionerna infördes, så snabbt inpå de stora helgerna, först i början av december och sedan strax innan jul. Att fler församlingar väljer att använda vaccinbevis kan vara ett uttryck för att de vill göra tydligt vad som gäller vid olika samlingar och evenemang i kyrkorna.

Du talar om ett stresspåslag i församlingarna. Är det ett förhastat beslut att införa vaccinationsbevis vid gudstjänster?

– Nej, det vill jag inte påstå. Vi på SKR kan inte bestämma hur församlingar ska ställa sig till restriktionerna. Men oavsett om församlingar väljer vaccinbevis eller en meters avstånd mellan olika sällskap i kyrkbänkarna är det viktigt vi är rädda om varandra när vi möts och håller avstånd i alla situationer, säger hon.

Ta ansvar i pandemin

Sofia Camnerin står fast vid sin uppfattning att vaccinationsbevis är en åtgärd hon inte tycker är bra eftersom det handlar om att villkora gudstjänstbesök.

– Jag tycker fortfarande att det är principiellt fel att behöva visa vaccinbevis för att gå på gudstjänst. Men jag har förståelse för att några församlingar väljer det alternativet som ett sätt att förhålla sig till de gällande restriktionerna och ta ansvar så att smittspridningen i samhället inte ökar, säger hon.

Hennes råd till församlingar som har frågor eller synpunkter är att i första hand kontakta sina samfund och i andra hand länsstyrelserna i respektive region.

– I samfunden och regionerna finns den mesta kunskapen om vad som gäller i det lokala sammanhanget. Smittspridning och annat skiftar ju ganska mycket beroende på var i landet man bor och förhållandena ändras snabbt. Vi på SKR följer förstås vad som händer och har en fortsatt dialog med Folkhälsomyndigheten där vi lyfter fram kyrkornas behov.

---

Fakta: Restriktioner för kyrkor

Från den 23 december gäller följande för gudstjänster och andra samlingar inomhus:

  • Upp till 20 personer: inga restriktioner.
  • 20-500 personer: 1 meters avstånd mellan sällskap (max 8 personer) eller vaccinpass.
  • 500 personer och fler: krav på vaccinpass.

---

Fler artiklar för dig