Nyheter

Ledarskribent: Återinför kristendomskunskap

“Bättre kunskaper om Bibeln och den kristna historien i Sverige skulle tjäna svenska skolbarn, oavsett vilken bakgrund de har.”

För att bättre förstå och förvalta Sveriges kulturella arv borde kristendomsundervisningen göra comeback på schemat i skolan. Det föreslår ledarskribenten Mathias Bred.

Det var på 1960-talet som regeringen beslutade att ämnet kristendomsundervisning skulle försvinna och i stället ersättas med det mer neutrala ämnet religionskunskap. Nu hörs plötsligt röster för att ämnet borde komma tillbaka.

Först ut var högerdebattören Markus Uvell som i en Dagen-krönika lanserade detta förslag. Han konstaterade själv att många nog anser det som kontroversiellt, men försvarar det med att en majoritet av svenskarna trots allt anser att kristendom bör utgöra normen för vårt samhälle.

Viktig kunskap

Nu sällar sig ännu en opinionsbildare till förslaget, nämligen Mathias Bred som i en ledartext i Mariestads-Tidningen också skriver sig varm för att kristendomsämnet borde tas tillbaka i skolan.

“Den som lever i Europa eller Amerika och inte känner till Bibelns berättelser kommer alltid i betydande mån att vara en kulturell analfabet”, konstaterar han i sin text.

Han fortsätter skriva att religionskunskapen i skolan inte längre lyckas med att tradera kunskapen om kristen tro på ett tillräckligt ingående sätt och därför kanske det vore på sin plats att återinföra kristendomskunskapen.

“Ämnet kommer förstås inte se ut som det gjorde för sextio år sedan. Men det kommer ge det uppväxande släktet nycklar att bättre förstå och förvalta sitt kulturella arv och förstå sitt eget samhälle”, skriver han.

Starka protester

Mathias Bred går också tillbaka till tiden då den socialdemokratiska regeringen valde att ta bort kristendomskunskapen från skolschemat. Det möttes av en enorm folklig protest, där två miljoner namnunderskrifter samlades in, unikt i svensk historia. Protesterna var också en viktig anledning till att Kristdemokraterna bildades.

Mathias Bred resonerar utifrån detta att det är tydligt hur sekulariseringen i Sverige varit ett politiskt ovanifrånprojekt, där man i det kulturradikala 1960-talet valde att gå emot folkets vilja genom att ta bort kristendomsämnet.

När han nu själv leker med tanken att ämnet ska återintroduceras handlar det om att låta skolbarn på ett tydligare sätt få knyta an till Sveriges historiska arv.

“Bättre kunskaper om Bibeln och den kristna historien i Sverige skulle tjäna svenska skolbarn, oavsett vilken bakgrund de har”, skriver Mathias Bred.

---

Fakta: Kristendomskunskap

  • Kristendomskunskap var under första halvan av 1900-talet ett eget ämne i den svenska skolan.
  • Men på 1960-talet förändrades det, då ämnet religionskunskap tog över.
  • Ämnet var bredare där eleverna fick lära sig om alla världens religioner.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig