Nyheter

Umeå pingst vill bygga kulturcenter ihop med kristen folkhögskola

“Framtidens mötesplats” ska erbjuda tro, gemenskap, bildning, diakoni och hälsa

Om några år kan Umeå få ett socialt och kulturellt center där två lokala kristna aktörer har en huvudroll.
Kommunen har skrivit ett avtal med Umeå Pingstförsamling och Umeå folkhögskola om att utreda förutsättningarna för ett omfattande nybygge på Ålidhem, ett område som domineras av studenter och nysvenskar.

Lokaltidningen Västerbottens Kuriren presenterar nyheten med rubriken att kyrkan och folkhögskolan har planer på att bygga bostäder för studenter och seniorer. Kommunen är intresserad och ska nu därför utreda förutsättningarna för satsningarna som berör ett 19 000 kvadratmeter stort markområde i den folktäta stadsdelen där människor av ett hundratal olika nationaliteter lever sida vid sida. Några bindande avtal om markköp eller bygglov finns inte på det här stadiet och det kan ta mellan fem och sju år innan spaden sätts i jorden för ett eventuellt bygge, tror både Stig Åsbringer, rektor för Umeå folkhögskola (tidigare Dalkarlså folkhögskola) och pastorn och föreståndaren i Umeå Pingstförsamling, Ulf Sundkvist.

Som kyrkorna fungerar nuförtiden är de oftast låsta större delen av veckan för att sedan öppnas vid halv tio på söndag förmiddag, lagom till gudstjänsten.

—  Stig Åsbringer

Det är huvudsakligen de som under några år formulerat den vision – “Framtidens mötesplats” – som ligger till grund för planerna som bygger på att det redan befintliga samarbetet mellan folkhögskolan och församlingen ytterligare fördjupas. Målet är mycket större än att genomföra ett byggprojekt som löser folkhögskolans och kyrkans lokalbehov, djupast sett handlar det om att hitta ett nytt sätt att vara kyrka på.

Socialt och kulturellt folkets hus

Ulf Sundkvist förklarar att drömmen är att med Jesus i centrum skapa ett socialt och kulturellt folkets hus på Ålidhem och de båda visionärerna målar upp en bild av ett område som sjuder av liv. Förutom 100 studentbostäder och minst 80 lägenheter för seniorboende och trygghetsboende planeras ett verksamhetshus innehållande auditorium, kafé med lounge, idrottshall, storkök, fritidsgård och församlingssal. Folkhögskolan, som redan finns på Ålidhem men i nedgångna lokaler, kommer att få ändamålsenliga utrymmen.

– Det blir en väldig puls, tror Stig Åsbringer.

– Som kyrkorna fungerar nuförtiden är de oftast låsta större delen av veckan för att sedan öppnas vid halv tio på söndag förmiddag, lagom till gudstjänsten. Här vill vi ha en levande mötesplats där det pågår verksamhet i princip dygnet runt.

Stig Åsbringer, rektor för Umeå folkhögskola (tidigare Dalkarlså folkhögskola).

Det kräver förstås en stor omställning men en del av grunden är redan lagd. Såväl folkhögskolan som församlingen har genomgått förändringsprocesser som öppnat för en gemensam väg mot framtiden/att möta framtiden tillsammans. Frågor som “vad är en församling?” och “vad är församlingens uppdrag?” har stötts och blötts för att sedan kokas ner i en gemensam vision som bygger på fem ledord: Tro, gemenskap, bildning, diakoni (socialt arbete) och hälsa.

Fördjupat samarbete

Pingstförsamlingen är inställd på förändring. Den nuvarande kyrkan är centralt belägen men lokalerna är från 1937 och “enormt slitna”. Församlingen har fattat ett strategiskt beslut att man vill hålla ihop samtidigt som man vill söka samverkan med någon församlingsnära verksamhet. Redan i dag finns ett samarbete med folkhögskolan som hyr lokaler av församlingen i form av det tidigare Kafé Station.

– Vi är beredda att flytta om det behövs och vi har fattat beslut att vi kan tänka oss att realisera alla våra fastigheter för att bygga framtidens kyrka, säger Ulf Sundkvist.

Ulf Sundkvist

Umeå folkhögskola befinner sig i ett liknande läge.

– Vi har redan en verksamhet på Ålidhem sedan 2014 men vill utveckla den. Sedan vi drog i gång etableringskurser för lågutbildade har skolan vuxit kopiöst och vi har mer än 300 platser nu. Umeå folkhögskola är topp tre bland folkhögskolor när det gäller tillväxt, säger Stig Åsbringer.

PSK backar upp ekonomiskt

Även folkhögskolan har gamla lokaler som kan omsättas i pengar. Fastighetsmarknaden i området är glödhet, E4 breddas, Norrbottniabanebygget är i gång och Stig Åsbringer konstaterar att det investeras åtskilliga miljarder längs Norrlandskusten de närmaste åren. Varken Åsbringer eller Sundkvist vill gå in närmare på vad projektet kan landa på ekonomiskt, men Västerbottens Kuriren citerar handlingar som inkommit till kommunen där siffran 120 miljoner kronor nämns. Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet, PSK, som är huvudman för Umeå folkhögskola, ska då stå delfinansiering och säkerhet upp till nämnda belopp.

Exploateringsskiss, kulturcenter

Från kommunens sida välkomnas planerna. Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg säger till Dagen att det är ett spännande projekt som nu ska utredas.

Att bygga ihop olika verksamheter på det här sättet skapar nya mötesplatser och är ett sätt för Umeå att växa.

—  Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande

– Det finns väldigt mycket innovation i det här. Det som planeringsutskottet tyckte var intressant är att det inte bara handlar om kyrkan, utan här finns en massa olika verksamheter som fritidsgård, ungdomsverksamhet och äldreboende. Att bygga ihop olika verksamheter på det här sättet skapar nya mötesplatser och är ett sätt för Umeå att växa, konstaterar Hans Lindberg.

Ligger i framkant

Umeå har 34 000 studenter och allt fler flyttar hit. Enligt polisen finns inga utsatta områden här och Hans Lindberg förklarar att politikerna arbetar aktivt för att motverka segregation, bland annat genom att blanda hyresrätter, bostadsrätter och villor. Lindberg betonar vikten av att skapa nya mötesplatser människor emellan och han hoppas därför att de nya planerna kommer att hjälpa Umeå att ligga i framkant i det arbetet.

– Jag tror detta är något som alla städer måste jobba med, säger han.

Tongångarna från kommunen ligger helt i linje med hur pingstpastorn och rektorn ser på saken. Ulf Sundkvist och Stig Åsbringer pekar på att de på detta sätt vill betjäna människor på ett bredare plan. De vill utveckla det frikyrkliga mötesbegreppet så att “möte” inte bara blir synonymt med “gudstjänst” utan att den fysiska mötesplatsen blir ett ställe “där människor kan mötas och bli mötta, men även motta hjälp, stöd, utbildning och vägledning för att kunna bli en fri och demokratisk människa som kan välja sin väg så långt det är möjligt. Gud kallar, men människan väljer”, skriver de i visionsdokumentet.

– Församlingen blir inlemmad i samhällslivet på ett naturligt, okonstlat sätt. Umeå pingst bygger ingen ny kyrka och vi bygger ingen ny folkhögskola. Vi bygger en plats för tro, bildning, hälsa och diakoni. En öppen mötesplats. Vi lyfter ut kyrkan i samhället, förklarar Stig Åsbringer.

– För oss som församling är detta en enastående möjlighet. Vi står nu inför viktiga beslut om framtiden, säger Ulf Sundkvist.

Fasadskiss, kulturcenter

---

Fakta: Framtidens mötesplats i Umeå

  • Ett samarbete mellan pingstförsamlingen i Umeå och Umeå folkhögskola.
  • Planen är att bygga ett socialt och kulturellt center med bland annat studentbostäder och seniorboende på Ålidhem, ett område där många studenter och nysvenskar bor.
  • Ett avtal med kommunen har slutits om hur man skulle kunna disponera den mark som kommunen anvisat för projektet.
  • Eventuell byggstart beräknas ligga fem till sju år bort.

---

Fler artiklar för dig