Nyheter

Inte en krona till kyrklig kultur - ”Anmärkningsvärt”

Svenska kyrkan känner sig åsidosatt när staten ger miljardstöd för att återstarta kulturen efter två års pandemi

Regeringen vill få fart på kulturlivet igen efter restriktionerna och strategin sammanfattas i betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen”. Men av de 3,9 miljarder kronor extra som anslås för de närmaste tre åren riktas inte en krona till kulturen inom den kyrkliga sfären, vilket fått Svenska kyrkan att uttrycka tydlig besvikelse i sitt remissvar.

Den var i september som slutbetänkandet överlämnades till dåvarande kulturminister Amanda Lind (MP). Ett av de konkreta förslagen i betänkandet är en särskild kulturcheck på 150 kronor som ska delas ut till alla folkbokförda i Sverige som fyllt 18 år. Regeringen menar att det skulle sätta fart på svenskarnas kulturkonsumtion och därmed bidra positivt till en återstart. Notan för kulturchecken beräknas till 585 miljoner kronor under 2022.

Remisstiden har sträckt sig fram till den 16 februari och ett yttrande som sticker ut kommer från Svenska kyrkan. Kyrkan säger inget om just de föreslagna kulturcheckarna, men desto mer om att de inte alls är påtänkta som mottagare för något utökat kulturstöd. I remissvaret, som är skrivet på kyrkostyrelsens vägnar och undertecknat av ärkebiskop Antje Jackelén och avdelningschef Karin Sarja, heter det att “Svenska kyrkan finner det anmärkningsvärt att Svenska kyrkan och andra trossamfund som kulturaktörer helt saknas i förslaget, trots kyrkornas unika möjlighet och förmåga att bidra till att främja ett levande kulturliv i hela landet“.

Antje Jackelén har precis meddelat att hon slutar som ärkebiskop.

Flest konserter i kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största konsertarrangör. På 00-talet gjorde Svenska kyrkan en egen utredning för att kartlägga omfattningen i jämförelse med andra konsertevenemang i samhället.

Utredningen “Svenska kyrkan och musiklivet” kom då fram till att Svenska kyrkan står för ungefär en tredjedel av det samlade konsertutbudet i Sverige, berättar Jonas Bromander, docent i religionssociologi och tidigare analyschef på kyrkokansliet i Uppsala.

Jonas Bromander

– Det var en väldigt omfattande undersökning och även om det var ett tag sedan den gjordes finns det inget som talar för att andelen konserter har minskat, säger Jonas Bromander till Dagen.

Till dessa kan läggas alla de tusentals evenemang som alla frikyrkoförsamlingar står för.

Bidrar med miljarder

I sitt remissvar understryker Svenska kyrkan att man är “en av Sveriges största kulturaktörer” som dessutom “tillgängliggör kultur för alla åldrar i hela landet”. Med stöd av en undersökning från 2020 Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv slås det fast att “det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans bidrag till Sveriges kultur och kulturarv uppgår till cirka 2,3 miljarder årligen. Till detta kommer 2,7 miljarder i indirekta effekter som arbetstillfällen för frilansande kulturarbetare.”

Nyhetssajten Altinget.se rapporterar att fler ideella kulturutövare än bara kyrkan är kritiska till betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77). Till exempel avfärdar Folkets hus och parker förslaget med kulturcheckar och slår i stället ett slag för att den ideella kultursektorn bör tillföras den drygt halva miljard som avsatts för detta de närmaste tre åren.

---

Fakta: “Från kris till kraft - återstart för kulturen”

  • Ett betänkande av utredningen återstart för kulturen.
  • Har beteckningen SOU 2021:77.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig