Nyheter

Manifestation och bön för fred i Ukraina över hela världen

Över 100 000 protesterade mot kriget på gatorna i Berlin i helgen

I Berlin manifesterade 100 000 mot kriget i Ukraina. Samtidigt samlades kyrkorna i Storbritannien i gemensam bön för fred. I Stockholm arrangeras på måndagskvällen en interreligiös fredsmanifestation i Storkyrkan till stöd för Ukrainas krigsdrabbade folk.

Engagemanget för Ukrainas befolkning är stort på många håll i världen just nu. På söndagen gick över 100 000 tyskar ut på gatorna i Berlin för att protestera mot det ryska anfallet och manifestera sin sympati med det ukrainska folket som nu kämpar för sin överlevnad. Flera hundra tusen flyr samtidigt från landet.

I Storbritannien utropade parallellt de anglikanska ärkebiskoparna av Canterbury och York söndagen som en bönedag för fred i Ukraina. Särskilda bönegudstjänster hölls över hela landet under dagen.

“Ber för de oskyldiga”

– Den här attacken kommer ur ondskan och riskerar fred och säkerhet i Europa. Vi beklagar det som nu drabbar folket i Ukraina, och vi ber för de oskyldiga och rädda, och de som har förlorat sina älskade, sina bostäder och sin familj, sa de båda ärkebiskoparna, enligt Daily Mail.

I Sverige anordnas på måndagskvällen en interreligiös fredsmanifestation i Storkyrkan i Stockholm. Biskop Andreas Holmberg i Svenska kyrkan, kardinal Anders Arborelius i Katolska kyrkan, judiske rabbinen Ute Steyer, imam Akil Zahiri samt grekisk-ortodoxe metropoliten Cleopas Strongylis hör till de närvarande.

Lider med Ukrainas folk

Inför fredsmanifestationen skriver de religiösa ledarna: “Vi lider med Ukrainas folk och alla människor som lever i fruktan och skräck. Vi ropar till dig Gud: Sätt en gräns för ondska och vanvett. Vi ber att ledare och människor med makt ska besinna sitt ansvar inför Dig och inför sina folk.”

I helgen hölls folkliga fredsmanifestationer och protester mot kriget också i bland annat Paris, Rom, Tiblisi, Helsingfors, Tel Aviv och Tallin.

Fler artiklar för dig