Nyheter

Sven-Bernhard Fast ersätter avkragade Visbybiskopen

Enhälligt beslut i domkapitlet att kalla stiftets tidigare biskop som gick i pension 2018

Det blir Sven-Bernhard Fast, som var biskop i Visby stift 2011–2018, som kommer att fullgöra biskopens uppgifter tills en ny biskop i stiftet har tillträtt.
– När jag fick förfrågan var det ganska självklart att tacka ja, säger han till Dagen.

Den 1 februari beslutade Ansvarsnämnden för biskopar att Visbys biskop Thomas Petersson inte var behörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Därmed kunde han inte heller vara kvar i rollen som biskop. Eftersom det tar tid att genomföra ett nytt biskopsval har stiftet undersökt möjligheten till en temporär lösning och nu finns alltså en sådan på plats.

– När man en gång blir vigd till biskop ligger det i farans riktning att man kan bli använd på nytt, säger Sven-Bernhard Fast som efter pensioneringen 2018 har bott kvar på Gotland.

De senaste två åren har präglats av coronapandemin och Sven-Bernhard Fast konstaterar att gudstjänstfirandet har blivit lidande.

– Jag har ändå försökt följa kyrkolivet på Gotland och deltagit i det lokala församlingslivet i Hejnum. Som sig bör för en emeritusbiskop har jag hållit mig i bakgrunden i stiftet.

Samtal om detaljer

70-årige Sven-Bernhard Fast avslöjade redan dagen efter Ansvarsnämndens besked att han kunde tänka sig att vikariera som biskop vid en eventuell förfrågan från stiftet.

– Jag tjänstgjorde för några veckor sedan vid prästvigningen här i stiftet när Thomas Petersson var sjuk. Men naturligtvis står jag till förfogande om jag blir tillfrågad på nytt. Jag bor dessutom fortfarande på Gotland, sa han till Kyrkans tidning.

Det formella beslutet att kalla Sven-Bernhard Fast fattades enhälligt av domkapitlet i Visby på onsdagen. I och med att han var förberedd – och dessutom kan Visby stift sedan tidigare – räknar han med att uppstartsprocessen blir relativt okomplicerad.

– Nu pratar vi om lite detaljer, till exempel vad jag ska prioritera i mitt arbete.

Vad vill du fokusera på?

– En biskops uppgift är att stå för enhet och efter det som har hänt i stiftet tror jag att mycket av mitt arbete blir i helandets tjänst. Jag ser framför mig många samtal. Det som har skett har skett och nu behöver vi titta på hur vi kan gå vidare.

När ett biskopsval i Visby stift kan genomföras – och när en ny ordinarie biskop finns på plats är fortfarande oklart. Men för Sven-Bernhard Fasts del är det inte någon brådska.

– Jag har sagt att jag finns tillgänglig tills dess att det har löst sig med en ny biskop.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig