Nyheter

Patriark Kirill anklagar väst för ”ryssofobi” i svar till Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd vädjade till rysk-ortodoxe patriarken Kirill att försöka medla och sätta stopp för kriget med Ukraina. Men Moskvapatriarken svarar med att anklaga väst för “ryssofobi” – och patriarken i Konstantinopel för att skapa fiendskap mot Ryssland bland ortodoxa i Ukraina.

Efter krigsutbrottet mot Ukraina skickade den samlade kristenheten i världen, genom Kyrkornas världsråd, ett brev till patriark Kirill i Moskva med uppmaningen att han skulle försöka ingripa och medla i förhållande till makthavarna. Alltför att kriget ska få ett stopp och det stora mänskliga lidandet och blodsutgjutelsen upphöra. Generalsekreterare Ioan Sauca, själv ortodox präst, vädjade att Kirill skulle använda sin roll som kyrkans man i försök att bringa fred genom dialog och förhandlingar.

Men Moskva-patriarken viker inte från sin hållning att välsigna president Putin i striderna mot Ukraina. I svaret till Kyrkornas världsråd pekar han i stället ut Nato, västmakterna och ortodoxa patriarken i Bartolomeus i Konstantinopel som de bakomliggande krafterna till kriget.

Skyller på Nato

Natos medlemsländer har allt mer byggt upp militär närvaro intill Rysslands gränser, och politiska krafter har försökt “omskola ukrainare och ryssar i Ukraina till fiender mot Ryssland”, skriver patriark Kirill. Samma drivkraft menar han låg bakom när den självständiga Ukrainska ortodoxa kyrkan bildades 2018 efter en maktkamp mellan patriarkerna i Moskva och Konstantinopel, och en brytning med rysk-ortodoxa kyrkan. Kirill tillskriver kyrkoledaren Bartolomeus i Konstantinopel att vara den som har skapat schismen.

Anklagar för “ryssofobi”

Moskvapatriarken menar vidare att väst har försummat de rysktalande i Donbass-regionen efter 2014. Han talar sammanfattande om en “storskalig geopolitisk strategi” från västvärlden för att försvaga Ryssland – och “ryssofobi “. I en predikan förra söndagen hänvisade Kirill till västländernas liberala värden - med gay-parader - som en annan av orsakerna bakom kriget.

I stället för att svara upp på vädjandena att försöka medla för att få stopp på kriget skriver Kirill att han hoppas att Kyrkornas världsråd ska kunna “fortsätta vara en plattform för opartisk dialog, samt fri från politiska sympatier och ensidiga förhållningssätt “.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig