Dagens poddar

Radikalitet och osund makt - här är historien om Filippus Army

Berättelsen om Filippus Army är en berättelse om hängivenhet och längtan efter att ge allt till Jesus. Men det är också en berättelse om en visionär ledare och osunda maktrelationer. Det är berättelsen om en svensk missionsorganisation på 1990-talet som växte snabbt, och lika snabbt föll samman.

Historien börjar i ett småländskt kapell där några ungdomar samlas för att be för muslimvärlden. Det leder till en första missionsresa till Turkiet. Fulla av tro återvänder de till Sverige och gruppens självklare ledare tar snart kontakt med organisationen Kristen utmaning. Inom kort har Filippus pionjärmission blivit en del av organisationen och nu tar det fart.

Snart startas en bibelskolelinje, missionärer sänds ut och arbetet växer. Utåt sett verkar det vara en framgångssaga, men samtidigt mår flera medarbetare dåligt av ledarens sätt att tala och handla.

Pastorn Henrik Steen var en av de djupast engagerade i organisationen och var med från start till fall. I Frikyrkopoddens första del om Filippus Army berättar han sin historia, där även “Fredrik” delar med sig av sin berättelse.

---

Fakta: Filippus Army

  • Svensk missionsorganisation på 1990-talet som hade som mål att nå muslimvärlden med evangelium.
  • Organisationen hade träningsskola i Sverige och i andra länder. De hade också både kort- och långtidsmissionärer i flera länder, bland annat i Rumänien, Turkiet och Tunisien.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig