Nyheter

Equmeniakyrkan tar greppet om sina medarbetare

Gustaf Björkman: Medarbetarfrågorna är jätteviktiga för vårt samfund

En ny medarbetarenhet är på väg att inrättas i Equmeniakyrkan. Pastor Gustaf Björkman blir chef för enheten.
Equmeniakyrkans medarbetarförbund EqMed läggs ned. Ansvaret förs över till den medarbetarenhet som bildats inom samfundet på nationell nivå.

EqMed inrättades när de tre samfunden Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan 2011 gick ihop och bildade Equmeniakyrkan. Bland medlemmarna finns bland annat pastorer och diakoner.

Orsaken till att EqMed försvinner är bristande engagemang. Färre än hälften av samfundets medarbetare är medlemmar och engagemanget minskar trots ansträngningar att få fler att ansluta.

– Vi ser det inte som ett misslyckande. EqMed var viktigt under flera år men nu känner vi att våra frågor kommer att tillvaratas på ett bra sätt i den nya organisationen, säger ordförande Paul Enlund till tidningen Sändaren.

Församlingsnära arbete

Nyligen bildades en ny nationell enhet för medarbetare i Equmeniakyrkan, vilket Dagen rapporterat om. Gustaf Björkman är chef för den verksamheten och han säger att den största utmaningen blir att finnas så nära församlingarna som möjligt.

– Medarbetarfrågorna är jätteviktiga och vi tror att den nya enheten kan bidra till att rekrytering, utbildning, fördjupning och fortbildning av kyrkans medarbetare blir så bra som möjligt, säger Gustaf Björkman.

Tanken med det nya upplägget är att Equmeniakyrkans sju regioner ska ta ett stort ansvar. Detta ska bland annat ske genom de regionråd och regionala medarbetarråd som bildats på flera håll i landet. Under förra året upprättades en nationell referensgrupp med representanter från medarbetarråden.

Uppskattade konferenser

EqMed har bland annat vid flera tillfällen arrangerat nationella så kallade Vinterkonferenser för kyrkans medarbetare, som varit uppskattade. I samband med årets kyrkokonferens i Vårgårda den 12-14 augusti inbjuds till ett medarbetardygn.

Det digitala årsmötet den 29 mars blir avslutet för Medarbetarförbundets verksamhet.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig