Nyheter

Biskop larmar om hunger i Göteborg

Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann har de senaste veckorna mött partierna i kommunstyrelsen för att uppmärksamma dem på matfattigdomen i staden.
– Vi har velat berätta att vi ser ett problem i vår stad, och att vi tror att det ökar, säger hon till Göteborgs-Posten.

Att utrota matfattigdomen är ett av FN:s globala mål som även kallas Agenda 2030. I ett längre reportage i Göteborgs-Posten skildras kyrkornas arbete med mathjälp till människor som lever under knappa förhållanden.

– Mängden utdelad mat har ökat. Jag skulle vilja att staden tittade på vad det beror på, säger diakonen Linus Hermansson i reportaget.

Matfattigdom eller ej

Även om kommunala handlingar inte kan slå fast att det finns någon matfattigdom, menar biskop Susanne Rappman att den visst existerar. Detta baserat på den verklighet som kyrkans anställda kommer i kontakt med.

– Det är allt ifrån den ensamstående mamman, och de är ganska många, till pensionärer och människor som inte har arbete. Det mest slående är att det är en väldigt heterogen grupp och det gör ju problemet svårare att lösa. Om det var en tydlig grupp hade det varit enklare, säger hon.

“Sänder tydliga signaler”

Och kommunalrådet Marina Johansson (S), som sitter i opposition, ger kyrkan rätt i sin beskrivning av verkligheten.

– Svenska kyrkan har stort förtroendekapital och mycket kunskap, så när biskopen kallar till ett sådant möte då tänker jag att det ligger mycket bakom. Det sänder väldigt tydliga signaler till oss i politiken, säger Marina Johansson till GP.

Saknar uppfattning

Men kommunstyrelsens ordförande, Axel Josefson (M) säger sig inte ha någon uppfattning huruvida fler går hungriga i dag jämfört med tidigare. Han efterlyser ett närmare samarbete mellan socialnämnderna och civilsamhället, som till exempel kyrkan.

– Jag tror man behöver fundera på vad man kan göra i olika områden, för det ser olika ut. En annan viktig fråga kopplad till detta är var kommunens ansvar ligger och var civilsamhällets ansvar ligger, säger Axel Josefson till GP.

---

Fakta: FN:s globala mål

  • 2015 antogs 17 globala mål av världens stats- och regeringschefer.
  • Syftet är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.
  • Punkt 2 handlar om att hungern ska avskaffas och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig