Nyheter

Flyktingmottagning från Ukraina minskar biståndet kraftigt

Diakonia kritisk till regeringen: De tänker inte på de 1,7 miljarder i världen som riskerar kastas ut i hunger

[object Object]
Den svenska regeringen vill satsa mer pengar på flyktingar från Ukraina. Resultatet blir att omkring 10 miljarder kronor – eller omkring 18 procent – räknas av från det totala svenska biståndet. Kritiken från civilsamhället är hård.

“Vi befinner oss i ett exceptionellt läge säger regeringen. Men de tänker inte på de 1,7 miljarder i världen som riskerar kastas ut i hunger. De tänker på Sverige. Regeringens slutsats – ta från världens fattigaste”, skriver Diakonias Magnus Walan på Twitter.

En annan kritiker är Magnus Fröjmark, policyrådgivare på Act Svenska kyrkan:

“Drygt 10 miljarder tas nu från biståndsbudgeten till flyktingmottagning. Det gör Sverige till den största mottagaren av svenskt utvecklingsbistånd. Ett kortsiktigt, närsynt och brutalt regeringsbeslut. Vi behöver pengarna mindre än de de var tänkta att nå”, skriver han på Twitter.

Bistånd till Ukraina möjliggör avräkning

Bakgrunden till omfördelningen av biståndspengar är att flyktingmottagning, enligt de så kallade DAC-reglerna, kan räknas av mot biståndet så länge flyktingarna kommer från ett land dit bistånd normalt går, vilket är fallet med Ukraina.

Migrationsverket har gjort uppskattningar om vad flyktingmottagandet från Ukraina kommer att kosta och om siffrorna stämmer innebär det enligt Global Bar att Sverige kommer att göra avräkningar på totalt cirka 10,3 miljarder kronor under 2022. Global Bar uppger att detta motsvarar cirka 18 procent av budgetramen.

“Solidariteten med det ukrainska folket är stor”

Exakt vad som ska bort, eller skjutas på framtiden, är fortfarande oklart. Men Global Bar skriver att pengar som går till andra humanitära insatser, det vill säga akut stöd vid nödsituationer, inte påverkas.

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) motiverar på Facebook beslutet att omfördela pengar:

“Vi befinner oss i ett exceptionellt läge med en plötslig och omfattande humanitär kris och många flyktingar i Europa med behov av att söka skydd i Sverige. Solidariteten med det ukrainska folket är stor och vi ska hjälpa dem som är kvar i landet och de som behövt fly.”

---

Fakta: Sveriges internationella bistånd 2022

  • År 2022 uppgår Sveriges internationella bistånd till 51,9 miljarder kronor, varav 49,3 miljarder hanteras av Sida. Resten hanteras av andra myndigheter.
  • Det finns också andra delar i statsbudgeten som räknas som bistånd. Det handlar bland annat om kostnader för mottagande av asylsökande i Sverige och Sveriges bidrag till EU:s gemensamma bistånd. Denna del av biståndet skulle enligt den tidigare bestämda budgeten uppgå till totalt 5,5 miljarder kronor under 2022.
  • Allt detta ingår i den så kallade biståndsramen på 57,4 miljarder kronor som motsvarar en procent av Sveriges beräknade bruttonationalinkomst (BNI).
  • Källa: Sida

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig