Nyheter

Kyrkorna till skolministern: Vi har mycket att prata om

Kyrkoledarna vänder sig till skolminister Lina Axelsson Kihlblom om konfessionella friskolor

Sveriges kristna råds presidium.
Sveriges kyrkoledare är oroade över tongångarna då regeringen vill förbjuda nya konfessionella friskolor. Därför bjuder Sveriges kristna råd (SKR) in skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) för ett samtal.

Det är via ett öppet brev som kyrkoledarna i Sveriges kristna råd (SKR) bjuder in skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) för att kunna prata om religionens plats i skolan. I brevet uttrycker de sin oro för den retorik som används då regeringen aviserat att de vill gå fram och förbjuda konfessionella friskolor, i ett första steg genom att förbjuda nyetableringar, men på lång sikt är det uttalade målet att sätta stopp för alla skolor på konfessionell grund.

“Från kyrkorna i Sveriges kristna råd skriver vi nu till dig som skolminister med anledning av en del förslag och uttalanden den senaste tiden som vi ser som bekymmersamma. Särskild oro väcker det förslag som nu är ute på remiss om etableringsstopp för konfessionella friskolor”, skriver SKR i sitt öppna brev.

“Vårt sammantagna intryck är att den inslagna linjen uttrycker en underliggande uppfattning om att religionens närvaro i skolan i första hand är ett problem som måste hanteras. Vi vill bjuda in dig till ett möte med oss för att samtala mer om det.”

Bara negativt

SKR fortsätter i brevet att lyfta fram att en trovärdig skolpolitik måste kunna förhålla sig till religioners positiva och negativa sidor, men att slagsidan i den offentliga politiska debatten numera lutar åt att fokusera på allt negativt. Det rimliga, enligt SKR, vore snarare att stävja de problem som finns i vissa skolor snarare än att motverka och förbjuda alla konfessionella friskolor, där de poängterar att Skolverket redan har som uppgift att komma till rätta med avarterna. De lyfter också fram att i många andra europeiska länder är konfessionella friskolor inte något ovanligt och att Sverige snarare har väldigt få skolor av detta slag.

Nytt förslag

Det var förra veckan som regeringen gick fram med nya förslag på att förbjuda nyetablering av konfessionella friskolor, där en promemoria skickades ut med en plan hur regeringen har tänkt att det ska gå till. Förhoppningen från regeringens sida är att få till ett etableringsstopp till sommaren 2024, men först ska ärendet ut på remiss.

Ett problem när det gäller förbud har varit att komma runt Europakonventionens skrivningar som ger föräldrarna rätt att välja en utbildning som är i överensstämmande med familjens filosofiska och religiösa övertygelse. Skolminister Lina Axelsson Kihlblom har svarat att regeringens nya förslag kommer att klara av att hantera detta juridiska hinder.

SKR väljer dock i sitt öppna brev att peka på Europakonventionens skrivelser, samt att hänvisa till sin egen undersökning som visar att ungefär hälften av de kristna skolungdomarna upplevt kränkande behandling för sin tros skull.

“Vi har mycket att prata om”, avrundar de sitt öppna brev till skolministern.

Brevet är underskrivet att SKR:s presidium, det vill säga Antje Jackelén, Daniel Alm, Anders Arborelius, Benjamin Dioscoros Atas och Sofia Camnerin.

---

Fakta: Konfessionella friskolor

  • I Sverige finns möjligheten att bedriva skolverksamhet på konfessionell grund.
  • Det innebär att skolan får anordna frivilliga andaktsstunder vid sidan om själva undervisningen.
  • Skolformen har varit omdebatterad och Socialdemokraterna har varit tydliga med att de vill förbjuda konfessionella friskolor.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig