Nyheter

Hjälporganisation varnar för fattigdomsexplosion

Pandemi och krig har banat vägen för en ny fattigdomskris i världen

En kvarts miljard människor är på väg in i extrem fattigdom, enligt hjälporganisationen Oxfam. Nu ringer de i varningsklockorna.

Det är i rapporten “First crisis, then catastrophe” som Oxfam larmar om att omkring 263 miljoner människor på jorden är på väg in i extrem fattigdom, det vill säga att de lever på under 20 kronor om dagen. Nästa år, om den dystra prognosen slår in, kan därmed ungefär 860 miljoner människor leva under dessa påvra förhållanden.

Pandemi och krig

Anledningen till att fattigdomen breder ut sig på det här sättet beror på flera faktorer, men flera år av pandemi och kriget i Ukraina pekas ut som de främsta orsakerna. Båda dessa kriser har lett till högre mat- och energipriser, vilket påverkar människor i hela världen, men slår hårdast mot de allra fattigaste.

Redan nu finns flera hungerkatastrofer, ofta i områden drabbade av konflikt, så som i Jemen och på Afrikas horn. Ukraina brukar beskrivas som en viktig kornbod, men i och med Rysslands invasionsförsök kommer det bli svårt att få fram spannmål till hungrande.

Bistånd minskar

Oxfams rapport om ökad fattigdom i världen kommer i samband med att den svenska regeringen beslutat att prioritera om sitt bistånd, så att omkring 10 miljarder kronor ska gå till flyktingmottagning i Sverige, via så kallade avräkningar.

Kritiken från biståndsorganisationerna har varit benhård, där de menar att Sverige på det här sättet slår undan benen på mycket av det utvecklingsarbete som görs.

– Vi har precis konstaterat att behoven är enorma, och då svarar regeringen med den största avräkningen någonsin. Det är en obegriplig åtgärd, säger Hanna Nelson, policychef, Oxfam Sverige, till Omvärlden.

---

Fakta: Fattigdom

  • För att hamna i extrem fattigdom ska man leva på mindre än 1,9 dollar om dagen, cirka 20 kronor.
  • Nästa gräns som sätts - fattigdom - är att leva under 5,5 dollar om dagen.
  • Oxfam beräknar att nästa år kommer 3,3 miljarder människor leva i fattigdom och av dem 860 miljoner i extrem fattigdom.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig