Nyheter

KD svängde om hemaborter i sista sekund

Flera riksdagspartier ändrade sig samma dag som omröstningen om att utreda hemaborter skulle klubbas igenom

[object Object]
Cirka tio minuter före omröstningen i riksdagen kom uppmaningen till alla kristdemokrater att rösta ja till förslaget att tillåta hemaborter.

“Under dagen har alla andra partier svängt i frågan. Vi gör därför bedömningen att även vi behöver rösta ja till denna utredning.”

Detta besked kom till de kristdemokratiska riksdagsledamöterna cirka tio minuter innan voteringen i riksdagen, enligt uppgifter till Dagen. I det skriftliga meddelande som skickades ut stod det också att eftersom en majoritet i riksdagen numera var för en utredning av hemaborter “ser vi ingen anledning att motsätta oss detta”.

Kristdemokraterna var bara ett av flera partier som ändrade sig i frågan om hemaborter i ett väldigt sent skede, flera andra partier gjorde detsamma dag som själva omröstningen i riksdagen, exempelvis Socialdemokraterna vars kursändring säkrade en riksdagsmajoritet.

Nej i utskott

Förslaget hade initierats av Moderaterna och när ärendet hanterades i Socialutskottet var det enbart C och L som backade upp det. Men vid skarpt läge i riksdagen hade alltså alla andra partier ändrat sig. I KD:s fall var det alltså väldigt sent och i det interna meddelande som skickats ut till samtliga ledamöter betonades också att partiet aldrig principiellt varit emot själva förslaget om hemaborter, utan linjen tidigare hade varit att ändringen i abortlagstiftningen borde ha initierats av Socialstyrelsen.

Det som riksdagen nu röstat igenom är alltså att göra en utredning om att ändra abortlagstiftningen. Syftet är att göra det möjligt för en kvinna att genomföra en abort på egen hand i hemmet med hjälp av medicin som kan hämtas ut på apoteket. Som det är nu måste en kvinna som vill göra abort först ha ett fysiskt möte med vården, bedömas för val av abortmetod och, om medicinsk abort är aktuellt, på plats inta första pillret. Sedan kan själva aborten slutföras i hemmet, med en andra tablett.

Moderaterna har presenterat det här som en frihetsreform för kvinnan. Kritiker menar att det här snarare riskerar bli en försämring, då vården inte kan fånga upp och ge vägledning, samt att ett större ansvar hamnar på kvinnan att på egen hand göra en bedömning hur långt gången graviditeten är.

SVT-debatt

Frågan debatterades i onsdagens Aktuellt på SVT, där tidningen Dagens opinionsredaktör Frida Park ställdes mot RFSU:s förbundsordförande Hans Linde. Förutom att lyfta upp problematiken kring hemaborter ville Frida Park också poängtera hur känslig abortfrågan är politiskt, där hon menade att debatten drabbats av en trivialiseringsåkomma.

– Det handlar om att i svensk debatt är man antingen för eller emot kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Så förenklat har det blivit, sa Frida Park.

Hon menade att om man vågade föra fram någon form av etisk hänsyn riskerar man att stämplas som en mörkermänniska och hon är övertygad om att det var därför så många partier ändrade sig i frågan, särskilt som det är valår.

Hans Linde gav sig inte in i det politiska spelet, men hävdade att hemaborter skulle göra abortvården bättre och säkrare och hänvisade till internationella exempel.

– Det här beslutet i riksdagen stärker rätten till sin egen kropp och sitt eget självbestämmande, sa Hans Linde.

Han menade att förslaget har stöd i professionen, samt att det viktiga är att lyssna på den som vill avsluta sin graviditet hemma.

– Vi vet att det här efterfrågas av kvinnor och andra gravida runtom i världen, sa han och markerade så i sitt språkbruk att inte bara kvinnor kan bli gravida.

---

Fakta: Abort

  • Enligt svensk abortlagstiftning har en kvinna rätt till fri abort till vecka 18.
  • Det går att göra aborter även i ett senare skede, men då krävs det ett tillstånd från Socialstyrelsen.
  • Nu föreslås en ändring av abortlagstiftningen för att möjliggöra hemaborter.
  • Då ska en abort kunna utföras utan att en kvinna har ett fysiskt möte med vården.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig