Nyheter

Därför strejkade vaktmästarna i Svenska kyrkan

Fackförbundet Kommunal ut i strejk - första gången något liknande händer i kyrkan

Fackförbundet Kommunal gick förra veckan ut i strejk, då de ansåg att anställda i Svenska kyrkan fick för dåliga villkor. Det är första gången något liknande händer i kyrkan. Men nu har strejken avslutats.

Den 29 april inledde fackförbundet Kommunal en strejk som involverar deras medlemmar som är anställda av Svenska kyrkan. Det berör bland annat kyrkvaktmästare, lokalvårdare och krematoriearbetare, och omkring 500 personer togs ut i strejk runtom i landet i det inledande skedet.

Omkring 5 200 av kyrkans anställda är medlemmar i Kommunal, men strejken berörde varken präster eller diakoner då de i regel är anslutna till andra fackförbund. Löften gavs av samtliga parter om att begravningar inte skulle påverkas av den pågående konflikten, men kyrkans övrig verksamhet har varit påverkad, vilket Dagen under veckan skrivit om.

Inte gehör

Anledningen till att Kommunal använde sig av strejkvapnet var för att de ansåg att de inte fått gehör för sina krav på löneökningar och arbetsvillkor i förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

De krav som ställts var en löneökning på drygt 500 kronor och ett likvärdigt omställningsavtal som de menar har förhandlats fram på den övriga svenska arbetsmarknaden.

– Kommunal har i det längsta varit pragmatiska och försökt hitta en bra lösning. Tyvärr tar inte arbetsgivaren den utsträckta handen. En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt, sa Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande, inledningsvis via ett pressmeddelande

Där beklagar hon sig också över att kyrkan verkar vilja ha en särställning på svensk arbetsmarknad med helt egna regler, något som varit omöjligt för Kommunal att acceptera.

Mycket dyrare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har haft en helt annan bild av situationen, då de menat att de krav som Kommunal ställt är orimliga eftersom kostnaderna skulle bli för stora. Dessutom skulle nya kostsamma krav ha tillkommit sent in i förhandlingarna.

– Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan inte teckna ett omställningsavtal som blir minst åtta gånger dyrare än i dag, och samtidigt behålla långa uppsägningstider och den unikt kostsamma lönegarantin vid omplacering, sa förhandlingschefen Cecilia Herm, via ett pressmeddelande.

Hon menade att Svenska kyrkans verksamhet finansieras av medlemmarna och i många församlingar är resurserna knappa. Som arbetsgivare ville de få till ett avtal som fungerar i hela landet och hänsyn måste tas till att på vissa platser är det svårt att få verksamheten att gå ihop utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

– I en förhandling måste man ge och ta, men det finns också en gräns för hur dyrt ett avtal får bli.

Cecilia Herm menade också att Kommunal gett en felaktig bild när det gäller de villkor som Svenska kyrkan erbjuder, där hon menar att de inte alls erbjuder sämre villkor än den som finns på den övriga arbetsmarknaden.

---

Fakta: Strejk i kyrkan

  • Det är mycket ovanligt att anställda i kyrkor tas ut i strejk, och den strejk som nu dragits i gång är därmed unik i sitt slag.
  • Anledningen till att det blir strejk är att fackförbundet Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inte kommer överens.

---

Fler artiklar för dig