Nyheter

Het debatt i Dagen om helvetesdomen

Himmel eller helvete - hur kommer Gud att döma despoter - debatten om helvetets existens pågår för fullt

Kommer krigspresidenten Vladimir Putin till himlen eller helvetet? Det var frågeställningen som drog i gång en het debatt bland kristna i Sverige, där svaret på vad som händer efter döden visade sig vara skiftande.

Nu är helvetet hett igen. Gnistan till vårens debatt tändes av pastor Stefan Swärd som i en gästkrönika i Dagen lyfte fram Vladimir Putin som ett exempel på en person som kommer att hamna i helvetet. För utan Guds dom över tyranner finns ingen rättvisa.

“Den kristna modellen med himmel och helvete bygger på tanken att vi alla en gång ska stå till svars inför Gud”, menade Stefan Swärd som landade i att Gud inte är likgiltig inför ondskan.

Så därför är Vladimir Putin inte välkommen in i himlen utan det spelar en roll om vi här på jorden lever som despoter eller helgon. Den teologiska skola som Stefan Swärd ansåg att det var dags att göra upp med är universalismen, det vill säga tron på att alla till slut kommer till himlen.

Inte bibliskt

Efter det klev Daniel Hultberg, psykolog och teolog, in i bilden. Han menade att den helveteslära som Stefan Swärd hänvisade till inte är biblisk över huvud taget, utan snarare ett resultatet av “en bitvis förskräcklig kyrkohistoria, grekisk mytologi och undermålig exegetik.”

Han resonerade bland annat med hjälp av barn, att det måste vara svårt att bli lycklig i himlen och ens barn plågas för evigt i helvetet. Ja, att ens skaffa barn måste vara ett stort moraliskt dilemma om man därmed utsätter dem för risken för ett evigt straff.

Heaven, Hell, fire

“Om någon på allvar tror på ett evigt helvete och ändå väljer att sätta barn till världen kan jag inte dra någon annan slutsats än att denna människa gör sig skyldig till något djupt moraliskt förkastligt”, resonerade Daniel Hultberg.

Dessutom ifrågasatte han om det finns någon mening med att kalla Gud för god om han samtidigt ser till att någon plågas i evigheter.

Alla blir frälsta

Den tredje personen som ger sin in i debatten är läraren Eric Le Hir. Till skillnad från de två tidigare debattörerna väljer han att försvara universalismen. Han skriver att läran om alla människors frälsning har sina rötter i den tidiga kyrkan och var den dominerande teorin ända fram till 400-talet då Augustinus ändrade synsätt.

Eric Le Hir menar att det som helvetesläran predikar är hämnd, i och med att Putin och hans gelikar får plågas i evighet. Men har man en universalistisk hållning handlar det om upprättelse, där en människa efter döden kommer att konfronteras med sin egen ondska. Där får Putin ställas till svars för allt han gjort mot andra.

“Vägen till frälsning för honom är att han tvingas konfrontera sin ondska i varje enskilt fall”, skriver Eric Le Hir.

Alternativet, att Putin hade bett Gud om frälsning på sin dödsbädd och fått komma direkt till ett himmelrike, är ett evangelikalt synsätt som han inte kan försonas med. För var finns då rättvisan? Eric Le Hir avrundar sitt resonemang att det därför inte finns något helvete men att alla tyranner ändå kommer att ställas till svars.

Pekar på Jesus

Teologen Bruno W Frandell var inte så imponerad. I sitt debattinlägg avfärdade han universalismen med att den inte var biblisk, utan byggde på en kyrklig tradition. Han tyckte också att det var svårt att avfärda helvetesläran med hjälp av känsloargument.

I stället pekade han ut en rad bibelställen som pratar om helvetet, exempelvis vad Jesus själv har sagt om att “skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen”.

Helvetet är skuggsidan av Guds nåd, ett medvetet tillstånd under Guds vrede, menade Bruno W Frandell. Samtidigt ville han så klart också peka på nåden och att i Kristus finns ingen fördömelse. Men:

“Det är allvarligt att ifrågasätta Guds godhet, men det är en konsekvens av att människan ofta har svårt att bejaka att Gud är både helig, god och rättvis”.

Hell, fire

Utslocknande för vissa

Debatten om himmel och helvete har visat sig engagera många. Predikanten Christian Kastö beskrev själv i sitt inlägg att det här var den teologiska fråga som han funderat på lika mycket, och det svar han landat i är annihilationism, det vill säga i stället för ett helvete så blir det ett utslocknande för den som inte tror.

Christian Kastö uppmanade människor att ta av sig helvetesglasögonen, det vill säga bortse från den traditionella tanken på att det finns både himmel och helvete, för att sedan se vad Bibeln själv säger. Då är det väldigt få texter som talar om en evig medveten plåga.

“Det eviga livet är en gåva från Gud som enbart ges till dem som tror”, skriver Christian Kastö som säger sig att med hjälp av den här läran ha fått ihop bilden av en begripligare Gud som inte plågar någon för evigt, inte ens en tyrann som Putin.

Debatten i Dagen är ännu inte avslutad, utan fler inlägg väntas publiceras.

---

Fakta: Helvetesdebatten

  • Det har blossat upp en debatt om helvetet på debattsidorna i tidningen Dagen.
  • Allt började med Stefan Swärds gästkrönika och frågan om hur Gud kommer att döma Vladimir Putin.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig