Nyheter

Nio kyrkoledare ryter till om svenskt bistånd

“Inför världens nöd kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför alla andra”

Sverige ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet. Det är budskapet från nio kyrkoledare som representerar åtta samfund i ett inlägg på DN Debatt.

Det är regeringens vårbudget som fått kyrkoledarna att reagera. I den kalkylen omfördelas nio miljarder kronor från det långsiktiga biståndet till att bekosta mottagandet av flyktingar från Ukraina.

“Detta är både kortsiktigt och osolidariskt. De svenska kristna samfunden står enade för att försvara biståndet”, skriver kyrkoledarna.

De nio debattörerna uttalar sitt helhjärtade stöd för det ukrainska folket och slår också fast att engagemanget för krigets offer “är helt i linje med det kristna kärleksbudskapet”. Kyrkoledarna konstaterar samtidigt att andelen människor som lever i fattigdom på jorden ökar för första gången på mer än 30 år, en situation som coronapandemin också har bidragit till.

Hotande mat- och vattenbrist

Debattartikeln tar också upp klimatförändringarna som både driver människor på flykt och hotar livsmedelsförsörjningen för 600 miljoner människor på den afrikanska kontinenten. Därtill väntas 1,8 miljarder människors tillgång till rent vatten vara hotad. Allt enligt FN.

Kyrkoledarna reagerar på att Sverige, om budgetfördelningen blir verklighet, ställer nödlidande mot varandra.

De skriver: “Nöden i en del av världen kan inte hindra oss från att också se nöden i andra delar av världen. Hopp växer när vi handlar gemensamt. Det gör vi genom biståndet.”

Budskapet är att vi som har ska dela med oss till dem som inte har. “Kristen tro leder till handling. Ingen kan göra allt men vår tro manar oss att dela med oss av våra resurser”, skriver de nio kyrkoledarna som oroas av att företrädare för Sveriges regering nu börjat anamma tongångar från ett flertal länder som valt att minska sitt bistånd för att använda det “på ett sätt som gynnar deras egna intressen”. “Regeringen har också meddelat att kostnaderna för att ta emot flyktingar från Ukraina i huvudsak kommer att finansieras genom att ta ifrån det internationella biståndet.”

“Oöverskådliga konsekvenser”

Att, som en del riksdagspartier pläderar för, minska Sveriges biståndsbudget med mellan 30 och 50 procent skulle få “stora och oöverskådliga konsekvenser”, menar kyrkoledarna och ger ett räkneexempel: 30 procent lägre biståndsbudget som antas leda till nedskärningar på 45 procent i det långsiktiga arbetet skulle innebära att Sveriges stöd till FN:s barnfond Unnicef skulle minska med 112 miljoner kronor. Konsekvensen skulle då bli att 2,2 miljoner människor förlorar sin tillgång till rent vatten, 8,6 miljoner människor förlorar möjligheten att få tillgång till hygieniska toaletter och 4 500 hälsocentraler skulle inte utrustas med rinnande, rent vatten och ordentliga toaletter.

Kyrkoledarna understryker vikten av att biståndet får vara ett långsiktigt åtagande och de skriver att biståndets integritet behöver värnas. På samma sätt som regeringen kunnat finansiera rekordstora stöd under pandemin och stora kompensationer för ökade energipriser borde det finnas möjligheter att finansiera “det exceptionella mottagandet av flyktingar från Ukraina utan att minska stödet till kriser i andra delar av världen “.

“Guds kärlek gäller hela världen”

Kyrkoledarna påpekar också att det kristna hoppet inte bara gäller livet efter döden, utan även handlar om att verka i nuet – “Guds kärlek gäller hela världen “.

“Hopp växer när vi handlar gemensamt. Det gör vi genom biståndet. Biståndet är värt att försvaras i alla lägen”, fastslår kyrkoledarna som avslutar sin appell med att uppmana Sveriges riksdagspartier att stå fast vid enprocentsmålet för svensk bistånd och att inte ställa nödlidandes behov mot varandra: “Inför världens nöd kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför alla andra”.

De nio kyrkoledarna representerar Katolska kyrkan, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Adventistsamfundet, Evangeliska frikyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska alliansmissionen.

---

Fakta: Kyrkoledarna bakom debattartikeln

  • Den 1 maj skriver nio kyrkoledare från åtta samfund en debattartikel om svenskt bistånd i Dagens Nyheter.
  • DN-debattartikeln är undertecknad av: Anders Arborelius, kardinal, biskop i Stockholms katolska stift, Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, Bo Jeppsson, samfundsledare för Frälsningsarmén, Bobby Sjölander, missionsföreståndare för Adventistsamfundet, Ingemar Forss, missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan, Kerstin Oderheim, missionsföreståndare för Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan, Linalie Newman, missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan och Ulf Häggqvist, missionsföreståndare för Svenska alliansmissionen.

---

Fler artiklar för dig