Nyheter

Sea vill slå ett slag i riksdagen för religionsfriheten

Allt fler svenska makthavare vill lägga religionsfriheten i stöpsleven. Därför vill Svenska evangeliska alliansen, Sea, fördjupa riksdagens kunskaper i ämnet genom att ge alla ledamöter en bok i ämnet.

Frågor som berör religion färgar allt fler politiska debatter. Inför valet i höst är konfessionella friskolor, hädelselagar, religiös klädsel och statsbidrag till trossamfund några frågor som med säkerhet kommer att ta betydande plats i diskussionen. Men den kristna tankesmedjan Sea ser en påtaglig religionsanalfabetism bland politiker och opinionsbildare och i kombination med undersökningar som visar att religionsfrihet är den demokratiska princip som svenska folket värderar lägst (källa: Pew Research Center), tycker organisationen att det krävs åtgärder.

Därför har Sea bestämt sig för att dela ut var sitt exemplar av Jacob Rudenstrands nya bok Den första rättigheten: Frihet till religion, frihet från religion till alla ledamöter i riksdagen.

Hoppas på sansade samtal

– Det är mycket roligt att vi kan dela ut denna bok till en så viktig grupp beslutsfattare. Min förhoppning är att den ska bidra med inspiration och argument för ett mer sansat samtal om religionens ställning, liksom för konstruktiva politiska förslag där religionsfrihetsperspektivet får större plats, säger författaren Jacob Rudenstrand, tillika biträdande generalsekreterare för SEA.

– I år firar vi 70 år av svensk religionsfrihet, då det på nyårsdagen 1952 blev tillåtet att villkorslöst kunna lämna statskyrkan. Då blev det även tillåtet att anställas av staten utan att vara medlem i Svenska kyrkan. Det är värt att uppmärksamma. Samtidigt finns det i dag nya bekännelsekrav på folkvalda, till exempel tron på att samhället ska vara sekulärt och religionen privat, därför behöver vi värna det öppna och fria samhället.

Fotnot: Boken är utgiven av Timbro förlag.

---

Fakta: Sea

  • Står för Svenska evangeliska alliansen.
  • Är en kristen tankesmedja med cirka 2 000 organisationer, församlingar och enskilda som medlemmar och partners.
  • Frågor om religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet är några av de områden som Sea prioriterar i sitt arbete.

---

Fler artiklar för dig