Nyheter

Adoptioner inom Pingst diskuterades - ombads gräva vidare

Reaktioner har inkommit sedan adoptionsrapport presenterades

På måndagen arrangerade Pingst FFS ett seminarium om internationella adoptioner. En fråga som uppkom var om pingströrelsen kan hjälpa adopterade att få tillgång till sina adoptionshandlingar.

När Dick Lindberg presenterade utredningen Internationella adoptioner inom pingströrelsen i november i fjol föreslog han dels att Pingst FFS skulle arrangera ett adoptionsseminarium, dels att Pingst FFS skulle göra en fördjupad studie bland adopterade barn som återvänt till ursprungslandet och sökt sina rötter.

I och med måndagens seminarium på Ekumeniska centret i Alvik, där Dick Lindberg började med att gå igenom rapporten, kan den första punkten bockas av.

Reaktioner på rapporten

Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum och skribent till flera böcker om adoption, kommenterade därefter rapporten innan Kjell Andersson, tidigare direktor för PMU, gav några personliga reflektioner från sin tid som missionär i Honduras på 1970-talet.

Enligt Lena Tellebo, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm och moderator för seminariet, har Pingst FFS fått en del reaktioner på rapporten. Hon berättade att det både handlar om individer som har blivit adopterade, men också om adoptionsföräldrar som i spåren av samhällsdebatten om adoptioner har börjat reflektera kring sin egen roll. Lena Tellebo uttryckte att det är jobbigt även för vissa av dem.

Handlingar hos Riksarkivet

Seminariet bjöd också på en frågestund där flera företrädare för adoptionsorganisationer uppmanade Pingst FFS att gräva vidare i historien. De bad också om hjälp – i sökandet efter sina rötter är ofta adoptionsdokument viktiga pusselbitar, men enligt adoptionsorganisationernas representanter har det visat sig att papper som eventuellt skulle kunna ge viktiga svar finns hos Riksarkivet. För att få tillgång till handlingarna krävs tillstånd vilket är långt ifrån säkert att adopterade får.

Förhoppningen hos dem är att Pingst FFS ska kunna dra nytta av egna kontakter för att få fram information, antingen från Riksarkivet eller från privata samlingar.

När det gäller Dick Lindbergs andra förslag om en fördjupad studie berättade Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, att det är något som fortfarande diskuteras. Exakt vad som kommer att hända är inte bestämt, men han betonade att seminariet inte innebär att arbetet är avslutat.

---

Fakta: Pingströrelsens rapport om adoptioner

  • “Internationella adoptioner inom pingströrelsen” heter den 22 sidor långa rapport som tagits fram av Pingst FFS.
  • Omkring 200 internationella adoptioner ingår i rapporten, men enligt Dick Lindberg har pingstmissionärer troligtvis medverkat vid ännu fler adoptioner.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar