Nyheter

Dessa får dela på 48 miljoner för arbete med utsatta människor

“Ansökningarna har hållit mycket hög kvalitet och vi har varit tvungna att göra hårda prioriteringar”

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beslutat vilka ideella organisationer och trossamfund som får del av ett statsbidrag på 48 miljoner kronor som ska användas för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer. Allra mest får Sveriges stadsmissioner och Röda korset.

Det här är fjärde gången som bidragen delas ut, senast var i september 2021. Enligt ett pressmeddelande från MUCF ska bidraget användas för att förstärka organisationernas verksamhet och möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till de allra mest utsatta under coronapandemin.

Sveriges stadsmissioner har beviljats 11 miljoner kronor och MUCF skriver att organisationen bedriver olika hjälp- och stödinsatser som utdelning av mat och matkuponger, kläder och hygienartiklar, samt stöttar med myndighetskontakter.

Även Röda korset får 11 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förstärka de lokala rödakorskretsarna i hela landet. MUCF skriver att rödakorskretsarna arbetar med boendestöd, insatser för hemlösa, papperslösa, migranter och ensamkommande barn och unga. De delar även ut matkassar och hygienartiklar.

Knivskarp konkurrens

Tredje mest pengar, 6,5 miljoner kronor, får Hela människan som ska fördela bidraget mellan 33 lokala enheter som bedriver öppen verksamhet. Det handlar bland annat om att driva härbärgen, inköp av tält, skyddsutrustning och inköp av mat för utdelning till behövande.

– Ansökningarna har hållit mycket hög kvalitet och vi har varit tvungna att göra hårda prioriteringar. Konkurrensen har varit knivskarp denna gång, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag, i ett pressmeddelande.

– Vi har tvingats avslå ansökningar från organisationer som gör ett fantastiskt arbete, fortsätter hon.

---

Fakta: Organisationer som beviljas bidrag

 • Sveriges stadsmissioner: 11 000 000 kronor
 • Svenska Röda korset: 11 000 000 kronor
 • Hela människan: 6 500 000 kronor
 • Svenska kyrkan: 3 750 000 kronor
 • Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan: 3 000 000 kronor
 • Ecpat Sverige: 2 708 513 kronor
 • Läkare i världen: 2 122 500 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten: 2 000 000 kronor
 • Förenade Islamiska föreningar i Sverige: 1 500 000 kronor
 • Pingstförsamlingen i Gävle: 1 100 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape: 750 000 kronor
 • Stöttepelaren: 795 000 kronor
 • LP-verksamhetens ideella riksförening: 750 000 kronor
 • Frihamnen i Helsingborg/Hemlösas hus: 723 987 kronor
 • Talita: 300 000 kronor

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar