Nyheter

Politiker och biskopar i Danmark i öppet kristendomsgräl

Danmarks migrationspolitik är inte förenlig med kristna värderingar, menade biskoparna - som snart fick mothugg

Danmarks planer på att skicka asylsökande till Rwanda får kritik av landets biskopar som menar att det inte är förenligt med kristna värderingar. Den S-ledda regeringen har argumenterat emot och nyligen var landets statsminister Mette Frederiksen på plats på biskopsmötet.

Det hör till ovanligheten att stat och kyrka är så öppet oense som i det här fallet, inte minst då Danmark fortfarande har en statskyrka. Men när den danska regeringen nu överväger att skicka dem som söker asyl till Rwanda tände det till. De danska biskoparna fick nog av den tuffa danska migrationslagstiftningen och kallade förslaget som oförenligt med kristna värderingar.

– Det handlar om vi vill se vår nästa som en medmänniska. Ser vi människan framför oss så hjälper vi henne, i stället för att deportera henne till ett annat land, sa biskop Henrik Stubkjær till Jyllands-Posten.

Ministern kritiserade

Biskoparnas kritik fick snart mothugg från politiskt håll då kyrkominister Ane Halsboe-Jørgensen (S) gick i polemik med de kristna ledarna. I ett inlägg på Facebook skrev hon att kyrkans företrädare självklart har rätt att uttala sig som de vill, men att de här har fel i sin bedömning.

“Jag håller helt enkelt inte med biskoparna som kritiserar regeringens flyktingpolitik för att den skulle gå emot kristna värderingar”, skriver kyrkoministern.

Sedan berättade hon hur viktigt det var att stoppa människosmugglarna och få ett slut på döden på Medelhavet, där tusentals människor drunknat i sina försök att ta sig till Europa för att söka asyl. Hon menade att det var mer rimligt att hjälpa fler genom att göra om politiken och låta asylärendena avgöras i Rwanda och hjälpa fler på plats i deras närområden.

Statsministern la sig i

Biskoparna lät sig inte tystas för det, inte minst när det gällde synen på vad kristna värderingar är för något, där de fortsatta betona vikten att stå upp för medmänsklighet.

Det något ovanliga bråket ledde till att statsminister Mette Frederiksen (S) lade sig i. Hon bjöd in sig själv till biskopsmötet, ett mycket ovanligt tilltag, konstaterar Paula Larin då hon i en ledartext i Altinget redogör för den danska debatten om kristna värderingar. Bara att hon som statsminister var på plats och inte kyrkoministern var uppseendeväckande, liksom att hon som ledare för en socialdemokratisk regering valde att inför biskoparna tacka dem för att de står upp för kristna värderingar.

Paula Larin konstaterade att i Danmark håller man hårt på den lutherska tvåregementesläran, det vill säga att politik och kyrka hålls isär. Men, konstaterade hon, systemet bygger också på att om makten börjar bete sig okristligt, då ska kyrkan ryta ifrån.

Nöjda biskopar

Även om kritiken i flyktingfrågan kvarstod efter mötet var kommentarerna efteråt mer av det försonande slaget från biskoparnas sida.

-Jag gläder mig över att vi har en statsminister som kan tacka oss för vårt arbete och för att ändå markera att kristna värderingar är viktiga, trots att vi biskopar har framfört kritik av regeringens politik, kommenterade Henrik Stubkjær efteråt.

Han lovade också att kyrkan även fortsättningsvis ska höja sin röst om det behövs.

Tidigare har Anglikanska kyrkans ärkebiskop Justin Welby hamnat i bråk med den brittiska regeringen i samma fr��ga, nämligen huruvida de ska skicka migranter till Rwanda.

---

Fakta: Danmark och religion

  • Precis som Sverige är Danmark ett land som efter reformationen fick en luthersk statskyrka.
  • Men medan det i Sverige skett en skilsmässa så håller Danmark fortfarande kvar vid statskyrkosystemet.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig