Nyheter

Equmeniakyrkan: Uteslut patriark Kirill ur Kyrkornas världsråd

“Han är till synes oengagerad i vår gemensamma resa mot rättvisa och fred”

Rysk-ortodoxa kyrkans ledare, patriark Kirill, har tydligt tagit ställning för Vladimir Putin i Ukrainakriget. Nu menar Equmeniakyrkan att Kyrkornas världsråd måste överväga att utesluta patriarken från organisationen.

“Hur länge kan vi fortsätta att söka dialog när den ena parten inte svarar?”, skriver Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson i ett brev till Ioan Sauca, Kyrkornas världsråds tillförordnade generalsekreterare.

Lasse Svensson frågar vidare hur länge det går att avstå från att uppmana patriark Kirill att lämna sin position i Kyrkornas världsråd med tanke på att patriarken, genom sitt stöd till Rysslands president, tolererar krigets grymheter.

Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan

“Styrelsen för Equmeniakyrkan i Sverige sammanträdde nyligen och beslutade på det mötet att uppmana er att överväga att utesluta patriark Kirill från Kyrkornas världsråd. Han är till synes oengagerad i vår gemensamma resa mot rättvisa och fred, och han visar inga tecken på att sträva efter försoning eller enhet. Det verkar som om han har tappat känslan för mänsklig värdighet.”

“Behöver tydligt markera”

I en kommentar till tidningen Sändaren säger Lasse Svensson att det är ett drastiskt steg att kapa banden till ett helt samfund och att kyrkoledningen därför har riktat in sig på patriark Kirill.

– Kyrkornas världsråd behöver tydligt markera att en kristen ledare inte kan agera så här, att ge sin välsignelse till ett anfallskrig, säger han.

Han utesluter samtidigt inte att Kyrkornas världsråd i slutändan landar i att den rysk-ortodoxa kyrkan måste lämna.

– Men när vi talat om det i kyrkoledningen så vill vi inte börja med att föreslå det. Det är viktigt att leva i dialog, även med den rysk-ortodoxa kyrkan som innehåller mycket mer än patriark Kirill. Men vi måste agera på något sätt.

Brev i stället för uteslutning från SKR

Upprinnelsen till brevet var en uppmaning från Lars Gunther, pastor i Equmeniakyrkan Hestra och ledamot i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse, till Equmeniakyrkan att diskutera huruvida rysk-ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) borde få vara kvar som medlem i Sveriges kristna råd (SKR).

Den 24 februari, samma dag som Ryssland invaderade Ukraina, berättade Lars Gunther i en intervju i Dagen att han ville att frågan skulle sättas upp på dagordningen inför nästa styrelsemöte.

Han klargjorde också att förhoppningen var att Equmeniakyrkans kyrkostyrelse skulle fatta beslut om att rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige borde uteslutas från SKR och att Equmeniakyrkan därefter skulle driva frågan inom ramen för SKR.

– Det är en rimlig ambition, sa Lars Gunther.

Lars Gunther.

Frågan diskuterades också på styrelsemötet några dagar senare, men beslutet blev att inte verka för en uteslutning. Däremot fattade kyrkostyrelsen beslut om att det skulle skrivas ett brev till Kyrkornas världsråds centralkommitté om vikten av att agera för ett slut på kriget och att kyrkans ledning tar avstånd från alla krigshandlingar.

---

Fakta: Kyrkornas världsråd

  • Kyrkornas världsråd, bildat 1948, är ett internationellt ekumeniskt organ med 352 medlemsorganisationer (kyrkor och trossamfund) från över 100 länder och med över 500 miljoner medlemmar.

---

Fler artiklar för dig