Nyheter

Intensiva strider i östra Ukraina - men allt färre flyktingar till Sverige

Migrationsverket har skrivit ner sin prognos för antalet flyktingar

De intensiva striderna i östra delarna av Ukraina gör att många flyr landet. Men färre än väntat söker sig till Sverige.

På torsdagen rapporteras i tyska Deutsche Welle att det eldupphör som Ryssland utlovat i Mariupol inte har hållits. I ett utbombat stålverk gömmer sig fortfarande ett 100-tal ukrainare, varav 30 barn, samt ett okänt antal ukrainska soldater. Tidigare i veckan har ett 100-tal personer evakuerats därifrån. Strider pågår i östra Ukraina och många flyr regionen..

Färre kommer till Sverige

Samtidigt är det färre än väntat som söker skydd i Sverige. Migrationsverket sänkte därför i slutet av april sin prognos för hur många som beräknas komma till Sverige. I mitten av mars var det en topp i antalet ansökningar, under en vecka ansökte då 9 148 personer om skydd i Sverige, skriver Dagens Nyheter. Men i slutet av april var siffran nere i 1 132.

I ett tidigare scenario räknade Migrationsverket med att 76 000 ukrainare skulle söka sig till Sverige inom ett halvår. Nu räknar man i stället med 80 000 personer innan årets slut. Sammanlagt utgår Migrationsverket från att runt 8 miljoner ukrainare kommer att lämna sitt land på grund av kriget.

55 barn varje minut

Enligt siffror från UNHCR är det hela 13 miljoner som är på flykt undan striderna just nu. Men av dessa är 7,7 miljoner internflyktingar, det vill säga de har sökt sig till en annan del av landet. Varje minut lämnar 55 barn sitt hem i Ukraina.

Svenska Migrationsverket betonar att deras prognos vad gäller flyktingar till Sverige kan ändras. Verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik säger att den största utmaningen framöver är osäkerheten om vad som kommer att ske i framtiden.

- Kommer kriget att vara kort, långt, litet, begränsat? Fortsätter Putin västerut? Alla frågorna kommer att vara avgörande, säger han till Dagens Nyheter.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig