Nyheter

EFK satsar på missionell diakoni i utsatta områden

“Vill sätta fokus på de minst nådda och mest utsatta”

Praktisk och social omsorg om människor med behov – som inte vanligtvis besöker en kyrka. Men också med en tydlighet om Jesus och den kristna tron. Evangeliska frikyrkan växlar upp kring det man kallar för missionell diakoni, och vill förstärka församlingarnas närvaro i utsatta förortsområden.

Samtalen om att utöka det diakonala arbetet inom Evangeliska frikyrkan har pågått under en period i EFK:s styrelse. Nu vill EFK förstärka sin uppbackning av församlingarna genom att inrätta en ny central tjänst kring “missionell diakoni”. Det är bland annat den senaste tiden fokus på barn- och ungdomars situation, den psykiska ohälsan, porrmissbruk, droger samt gängkriminalitet och skjutningar i utsatta förortsområden som ligger bakom.

– Vill vända oss till de minst nådda och de mest utsatta. De finns ofta i de här utsatta områdena, säger Markus Sand, ledare för Sverigeprogrammet inom Evangeliska frikyrkan.

Han berättar att EFK redan har några församlingar som jobbar i de här områdena. Exempelvis i Husby och Rinkeby-Tensta i Stockholm, Råslätt i Jönköping samt Skäggetorp och Ryd i Linköping. Men säger att mycket finns kvar att utveckla. Ett nätverk kring arbete i de utsatta stadsdelarna har nu bildats inom EFK, och i juni kommer man att anordna en dag som belyser kyrkornas möte med gängkriminaliteten och hur man kan ta nya pionjära initiativ i områdena.

Utåtriktad diakoni

Begreppet missionell, kommer ur ordet mission, och handlar om att vara sänd. Det är ett av fyra begrepp som EFK använder för att beskriva sig som kristen rörelse. I ordet diakoni ligger kyrkans praktiska omsorg om människor.

– Men diakoni handlar inte bara om praktisk tjänst, utan omfattar både ord och handling. Ibland har vi också hamnat i att diakonin främst inneburit omsorg om de egna medlemmarna och det inre i församlingen. Men genom att tala om missionell diakoni vill vi betona den utåtriktade spetsen i diakonin. Vi riktar oss utåt för att betjäna samhället, säger Markus Sand.

Markus Sand.

– Det här handlar också om att vi vill ha en helhetssyn på människan. Hela evangeliet, till hela människan i hela världen. Jag kan få bli frälst och få en relation med Gud, men också få bli betjänad och komma ur fattigdom. Vi vill hålla ihop evangelisation och diakoni. Det hänger intimt ihop.

Hoppcentralen i Örebro

Exempel på ett utåtriktat diakonalt initiativ inom EFK är Hoppcentralen i Örebro, som Filadelfiakyrkan i staden startade i höstas. Här tar man två förmiddagar i veckan emot framför allt föräldrar och barn. I kyrkans lokaler erbjuds lekrum, språkträning och en mötesplats för gemenskap. Vidare enskilda samtal, trafikkunskap inför att ta körkort, arbetsintegration samt råd till ekonomiskt utsatta familjer med mera.

De flesta besökarna har utländsk bakgrund, och efter att kriget i Ukraina startade kommer 50-100 ukrainare, utöver de 15-20 som varit trogna besökare tidigare. Maria Enell är anställd samordnare för Hoppcentralen och socionom i grunden. Hon leder arbetet och har många volontärer vid sin sida. Hoppcentralen har även flera samarbeten med Regionen i Örebro som har informerat och vaccinerat i kyrkan, liksom med kommunens arbetsmarknadsenhet.

– För mig som socialarbetare och medlem i Filadelfiakyrkan är det självklart att vi ska finnas här med Hoppcentralen, säger Maria Enell.

människor sittande vid bord i sal. Bakifrån.

Överdriven Jesusblygsel

Markus Sand på EFK:s Sverigeprogram, tycker det är bra att fysiska, psykiska och sociala behov betjänas, men lyfter också fram att kyrkorna har en viktig uppgift i att möta de andliga behov som människor kan ha.

– Ibland lider vi lite av Jesusblygsel i kyrkorna. Sekulariseringen har ibland gjort oss rädda att vi ska skrämma bort människor om vi delar vår tro. Men om vi bjuder in människor till kyrkan men aldrig nämner något om Jesus är det också en signal. När vi ordnar ett språkkafé är det naturligt att efteråt kunna erbjuda en andakt för dem som vill, eller att våga be en bön.

Fler artiklar för dig