Nyheter

“Vår förväntan är att folk ska be och släppa mobiltelefonen en stund”

Satsningen “100 städer” drar igång - flera samfund är med och samarbetar

Nätverket Sverigebönen villa be för 100 svenska städer. Visionen om människor som andliga startkablar står i centrum.
– Jag upplevde hur vi människor tillsammans kan ge varandra kraft, säger Patrik Sandberg, inspiratör och ledare för Sverigebönen.

I dag drar satsningen 100 städer 2022 i gång, med fokus på bön och städer. Tanken är att man ber för en stad varje dag och det är Ludvika som är först ut.

Patrik Sandberg.

Bönen ska dels ledas digitalt på sociala medier men också på fysisk plats av böneledare och pastorer som representerar sin hemstad. Även lokala kyrkor uppmuntras att delta i bönesatsningen som inleds klockan 12 och pågår i femton minuter framåt varje dag.

– Vår förväntan är att folk ska komma samman och be och släppa mobiltelefonen för en stund, säger Patrik Sandberg.

Hänvisar till Jeremia 29

Sandberg berättar också att han haft en vision om hur viktigt det är att kristna människor och kyrkor kommer samman för bön för Sverige och för våra svenska städer.

– Jag upplevde hur vi människor kan agera som startkablar. Hur vi tillsammans kan ge varandra kraft, säger Patrik Sandberg.

Bönesatsningen innebär också evangelisation i respektive stad. Där är det de lokala kyrkornas uppgift att nå ut med evangeliet på hemmaplan.

Patrik Sandberg hänvisar till Jeremia 29 i Gamla testamentet där det klart och tydligt står att man bör be för sin stad.

– Går det väl för staden går det även väl för oss, avslutar han.

---

Fakta: 100 städer 2022

  • Denna bönesatsning har som mål att be för en stad om dagen och har som förhoppning att väckelse börjar verka i de svenska städerna.
  • Planen är att man börjar med de mindre städerna i Sverige för att sedan avsluta bönesatsningen i Stockholm.
  • Det arrangeras bland annat av nätverket Sverigebönen och samfund och organisationer som Frälsningsarmén, Oasrörelsen, trosrörelsen, Evangeliska frikyrkan samt Svenska evangeliska alliansen.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig