Inrikes

Nya bidragskrav – kyrkor måste söka om

Villkoren för stöd till organisationer som kan kopplas till våldsbejakande budskap skärps

Redan 2015 var riksdagspartierna överens om att inga offentliga medel ska gå till våldsbejakande budskap. Sen dess har två utredningar tillsatts och lagt fram förslag, 2018 respektive 2019. I dag kommer regeringens besked: Villkoren för stöd skärps.

Tidigare har det räckt att organisationer "bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på" och "är stabilt och har egen livskraft. Nu läggs en mängd krav till på listan. Ansvaret för att utreda vilka som ska få bidrag flyttas också från regeringen till myndigheter, en åtgärd som enligt regeringen kommer att öka rättssäkerheten.

Nu kan också en organisation få bidraget stoppat om en av dess företrädare bryter mot demokrativillkoren.

- Det finns undantag om personen blir utesluten ur en organisation efter ett konstigt uttalande men annars är det så att de som företräder organisationen måste leva upp till de krav vi har, säger Anders Ygeman (S), integrations- och migrationsminister.

Trossamfund måste söka om

Alla trossamfund måste nu söka bidrag på nytt och visa att de lever upp till de nya villkoren. Gör de inte det får de inget stöd.

- Över hälften av befolkningen gör varje år någon individuell insats. Dessa eldsjälar bidrar därigenom till att bryta segregationen och motverka ensamhet och utsatthet. Det är därför vi stöder civilsamhället, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Men det behövs en tydligare, modernare lagstiftning som ökar förtroendet för stödsystemet, menar regeringen. Exakt hur det ska säkerställas att bidrag inte betalas ut till organisationer som inte lever upp till kraven är inte helt klart.

- Det pågår diskussioner om att man ska knyta en expertfunktion till det här. Det kan vara Säpo eller Center mot våldsbejakande extremism, säger Anders Ygeman (S).

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Granskning pågår

I januari inledde Riksrevisionen en granskning av fyra myndigheters bidrag till organisationer med social inriktning. Den väntas presenteras i februari nästa år.

Fler artiklar för dig