Nyheter

Ortodox ärkebiskop får kunglig medalj

“Jag blev överraskad, stolt och hedrad”, kommenterar Benyamin Atas att han ska belönas med en medalj

Ärkebiskop Benyamin Atas blir belönad med en medalj för sina insatser för svensk ekumenik. Medaljen delas ut att prins Carl Philip.

Det är Kungliga patriotiska sällskapet som delar ut medaljen till den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Dioscoros Benyamin Atas, något som kommer att ske under en högtid på Riddarhuset den 23 maj.

– Jag blev överraskad, stolt och hedrad, säger Benyamin Atas då han kommenterar utmärkelsen.

Han fortsätter berätta om hur han gläds över att hans insatser värderas och uppskattas och säger sig samtidigt vara stolt över sin kyrka.

– Jag är också stolt över det syriansk-arameiska folkets integration i Sverige.

Invandrad till Sverige

Benyamin Atas är född i sydöstra Turkiet och kom till Sverige som tonåring. Det var efter några år här i landet han fick sin kallelse och har sedan dess vigt sitt liv åt den syrisk-ortodoxa kyrkan där han nu leder dess svenska verksamhet. Samfundet han leder heter formellt “Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige” och har drygt 15 700 medlemmar, många med rötter i Mellanöstern där kyrkan har sitt ursprung.

Motiveringen till medaljen lyder;

– För hans mångåriga insatser för svensk ekumenik, bland annat som ordförande för Sveriges kristna råd, och för det sätt han i sitt ledarskap bekräftar sin kyrkas självklara roll som en integrerad del av det svenska samhället, berättar Kjell Blückert, Kungliga Patriotiska Sällskapets ständige sekreterare, via ett pressmeddelande.

Där framkommer det också att förslagsställare till medaljen är överhovpredikant Johan Dalman, tillika biskop i Strängnäs stift och en av två kvarvarande kandidater i ärkebiskopsvalet till Svenska kyrkan.

---

Fakta: Medaljutdelningen

  • Kungliga patriotiska sällskapet delar den 23 maj ut medaljer under en högtid på Riddarhuset i Stockholm.
  • Ärkebiskop Benyamin Atas får då medalj för sin insats för svensk ekumenik.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig