Nyheter

Pingst ber om tusen nya diakoner i församlingarna

Samlas till årligt rådslag i Gävle nu till helgen

Efter sju goda år för Sverige i världen kan det komma att följa sju magra år, säger pingstledaren Daniel Alm inför helgens rådslag, då man bland annat kommer att be till Gud om ett tusen nya diakoner i landets pingstförsamlingar.

Det är inget löfte som uttalas om att få fram just detta antal nya diakoner, utan riktas som en bön till Gud vid rådslaget i Gävle, där diakontjänsten aktualiseras på olika sätt. Årets tema är formulerat: “Hopp för dem som saknar hopp”.

– I det läge vi som samhälle befinner oss vill landets pingstförsamlingar inte montera ner utan expandera och bry sig om fler människor, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan.

Levande församlingsliv

När pingströrelsen nu talar om en förstärkning av den diakonala tjänsten i församlingarna betonas att det behöver ske ihop med en frimodig förkunnelse och ett levande församlingsliv.

Noteras kan att även Evangeliska frikyrkan lyfter den praktiska och sociala hjälpen i dagarna genom att satsa och uppmuntra sina församlingar till “missionell diakoni”.

Inför rådslaget i Hedvigslundskyrkan i Gävle har Örnsköldsvikspastorn Stefan Beimark fått uppdrag att titta närmare på den bibliska diakontjänsten, och lägger förslag på några olika modeller hur församlingarna skulle kunna jobba med området framöver bland både volontärer och anställda.

Orolig tid i världen

De “sju magra åren” – de tuffare tider Daniel Alm ser framför sig – handlar bland annat om världsekonomin och om det försämrade säkerhetspolitiska läget.

– I detta behöver vi en allt varmare pingströrelse som bryr sig mer om de utsatta och som är en motpol till den rädsla som i mycket styr i dag.

– Och vi botar inte sekularism med sekterism. Det sämsta vi som församlingar kan göra just nu är att dra oss tillbaka och förfasa oss. Vi behöver vara så generösa som det bara är möjligt, säger Daniel Alm.

Daniel Alm fyller 50 år.

Nya församlingar behövs

När ombud och församlingsrepresentanter från hela landet samlas fredag-lördag är pingstförsamlingarna i den geografiskt nära regionen runt Gävle extra involverade. På agendan står också att uppmärksamma det “väckelsens årtionde” (a decade of revival) som pingströrelsen internationellt utropat 2023-2033 för att sporra varandra till större överlåtelse till missionsbefallningen i Bibeln.

– I Sverige handlar det bland annat om att vi behöver plantera fler nya församlingar. Det går för sakta, säger Daniel Alm.

Förutom de formalia och verksamhetsberättelser som alltid hör till en årsstämma blir det också tillfälle att fundera över hur frikyrkorna och pingströrelsen har påverkats av pandemin. Detta utifrån en forskarstudie som nyligen har gjorts i fyra frikyrkosamfund.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig