Nyheter

Arabvärldens Billy Graham besökte Filadelfiakyrkan

Evangelisk församling i Kairo når ut över hela Mellanöstern

Han är pastor för Egyptens största evangeliska församling, Kasr El Dobara vid det omtalade Tahirtorget i Kairo. Sameh Maurice leder en växande megakyrka som har inflytande över hela Mellanöstern, och som fick en viktig roll som fältsjukhus under den arabiska revolutionen. I helgen predikade han i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Han är den 68-årige kirurgen som sadlade om till pastor och blev en av arabvärldens främsta andliga ledare. Ibland har han kallats för Arabvärldens Billy Graham. Hans kyrka i Kairo samlade innan pandemin upp till 10 000 personer till gudstjänst varje söndag.

Kasr El Dobara har ett stort socialt arbete, jobbar med drogrehabilitering, sänder ut missionärer till andra länder i Mellanöstern samt arbetar med sportaktiviteter, församlingsplantering och stora medieprojekt för att erbjuda nya människor en kristen tro och plats i kyrkans gemenskap. Bland annat.

Bön för nationen och arabvärlden

Hur kommer det sig då att Kasr El Dobara har växt kraftigt de senaste 30 åren?

– Vi bad för Egypten. Det handlade inte om att få en stor församling i första hand, utan om att vi ville nå nationen och ut över arabvärlden, säger Sameh Maurice när Dagen möter honom efter att han predikat i Filadelfiakyrkan på söndagen, och där relationerna mellan de båda församlingarna har blivit allt tätare de senaste åren.

– En kyrka utan väggar. Det har varit vår slogan. Församlingen är gemenskapen, inte själva kyrkobyggnaden, den är inte vår gräns. Vi vill gå ut och möta människor.

sitter i bänken.

Möteskampanjer i öknen

Drogrehabiliteringen hos Kasr El Dobara har växt från en liten grupp på fem människor till att den evangeliska församlingen i dag har 50 olika center i landet, som hjälper omkring 2 000 missbrukare. En och en halv timmas färd från Kairo, ute i öknen, har ett stort konferenscenter byggts, där 12 000 människor kan samlas till gudstjänster och kampanjer i en stor stadion. På det stora markområdet finns också olika typer av boendemöjligheter i stugor och hotell. I Egypten är det bara tillåtet att ha evangeliska aktiviteter inom sin egna egendom.

Församlingens stora mediearbete via sociala medier och tv-produktion har i dag ett globalt inflytande. Förutom i Mellanöstern tittar arabisktalande också i USA, Europa och Australien. Totalt räknar Sameh Marurice med sex miljoner människor som följer sändningarna på nätet.

– Vi har blivit något av en moderförsamling för många andra. Tv-programmen har haft en enande funktion för ortodoxa, katoliker och evangeliska kristna i Egypten. Men vi vänder oss också till muslimer och nya människor som får komma till Kristus, säger han.

2022. På scenen.

Fältsjukhus vid Tahirtorget

Det var vid revolutionen och våldsamheterna vid Tahirtorget i Kairo 2011 som Kasr El Dobara fick en nyckelroll i skeendet. Församlingen valde att öppna sina dörrar och göra kyrkan till ett fältsjukhus för både kristna och muslimer, liksom för skadade poliser och militärer. Olika tv-kanaler sände från kyrkan och premiärministern och andra politiker kom på besök, vilket gjorde att församlingen blev välkänd hos den stora allmänheten.

Senaste tiden har församlingen varit hårt drabbad av covidpandemin, och jobbar just nu med att återhämta sig.

Filadelfiakyrkans pastor Niklas Piensoho har flera gånger besökt Kairo och Kasr El Dobara de senaste åren, och är glad över att från Sverige kunna stötta det arbete som de kristna i Egypten bedriver i arabvärlden.

– Gud har öppnat en dörr, och där vi kan bidra till hela Mellanöstern, säger han.

Respekterad församling

Sameh Maruice uppger att hans församling i dag är välkänd och respekterad i samhället. Myndigheterna vet att Kasr El Dobara talar gott om landet och folket, men det kan vara problem för nykristna bland grannar och muslimska släktingar, säger han. Och inom myndighetsvärlden finns “två system”, där den nationella säkerhetspolisen och armén ser evangeliskt kristna som “the bad guys”, medan presidenten är betydligt mer välvilligt inställd, förklarar pastorn.

Besök i filadelfiakyrkan Stockholm 2022. Intervjusituatione.

Den kristna tron förändrar värdegrunden och samhällsutvecklingen totalt i de muslimska länderna, framhåller Sameh Maurice. Begrepp som förlåtelse och ödmjukhet finns inte förankrade inom islam, där Gud är “arrogant”. Äktenskapet ses som ett kontrakt, som ibland regleras med pengar, i stället för att som inom kristen tro vara ett förbund, där man ger sig till varandra, säger han.

När människor blir kristna minskar exempelvis våldet mot kvinnor i samhället och synen jämställdhet förändras, menar läkaren och pastorn Sameh Maurice.

---

Fakta: Egypten

  • Befolkningen uppgår till drygt 100 miljoner människor.
  • 15 miljoner av egyptierna dem är födda som etniskt kristna, inom den koptiska ortodoxa kyrkan. En betydligt mindre minoritet är evangeliskt kristna.
  • 90 procent av landets befolkning är muslimer.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig