Nyheter

Regeringen vill se över utländsk finansiering av trossamfund

Två S-ministrar markerar vikten av att svenska värderingar ska gälla i Sverige

För att förhindra att religiös extremism importeras till Sverige vill nu regeringen se över utländsk finansiering av trossamfunden. Även kristna samfund som tar emot pengar ses som problematiskt.

Det är i en debattartikel i Göteborgs Posten som kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) och migrationsminister Anders Ygeman (S) deklarerar att ytterligare steg ska tas för att begränsa trossamfundens möjlighet till finansiering.

Nyligen kom regeringens lagförslag på skärpta demokrativillkor för att ta emot statliga bidrag, motiverat med att skattepengar inte ska gå till extrema religiösa rörelser.

“Nu tar vi nästa steg. Vi behöver också granska utländsk finansiering av alla trossamfund och vilka regleringar som är nödvändiga. Regeringen kommer göra vad som krävs för att stoppa utländsk finansiering som sprider våldsbejakande extremism”, skriver de båda S-ministrarna i debattartikeln.

Bör utredas

Något utformat lagförslag kommer regeringen inte med i det här läget, exempelvis är det oklart om de vill att det ska bli helt olagligt för trossamfund att ta emot pengar från utlandet. Till TT säger Anders Ygeman att frågan om utländsk finansiering först behöver utredas, samt att han tror att en reglering, inte en lagstiftning, är rätt väg att gå.

– Vi vet att svenska församlingar, inklusive Svenska kyrkan, också har ett internationellt arbete. Däremot vill vi stänga ute den extremistiska bidragsgivningen som också är med och styr över vilka som ska predika för församlingar och vilka budskap som ska framföras, säger Anders Ygeman till TT.

Svenska värderingar

En inte alltför långsökt tanke är att regeringen främst är ute efter att stoppa finansieringen av muslimsk extremism. I debattartikeln i GP nämner de båda ministrarna exempelvis att vissa moskéer pekats ut som platser för radikalisering och de lyfter också upp vikten av att trossamfund ska dela de demokratiska värderingarna som finns i Sverige.

Men deras retorik riktar inte in sig på islam, utan slår mot alla trossamfund i Sverige, även dem som inte uppvisat några som helst tendenser till extremism. Kyrkor används också som exempel i debattartikeln på att utländska aktörer försöker påverka svenska trossamfund med odemokratiska värderingar, utan att specificera vilket sammanhang det skulle röra sig om.

USA ett problem

“När vi ger länder, organisationer och stiftelser som inte delar våra demokratiska värderingar fri väg att betala för byggen av moskéer eller kyrkor vet vi att det kommer med förväntningar”, skriver de båda S-ministrarna.

De uppger också var dessa odemokratiska utländska influenser anses komma ifrån, nämligen Mellanöstern, USA och Östeuropa.

Problemet, enligt de båda ministrarna, är när utländska företrädare försöker styra över religiös verksamhet i Sverige och “pracka på” sin teologiska hållning.

“Moskén, kyrkan eller templet riskerar då att bli en propagandakanal för utländska aktörer, i stället för en mötesplats för svenska församlingsmedlemmar.”

---

Fakta: Nya tag mot samfunden

  • S-regeringen har precis presenterat ett lagförslag för att reglera bidragen till trossamfund.
  • De vill se ett demokrativillkor för dem som tar emot bidrag, samt att samfunden huvudsakligen finansieras från Sverige.
  • Nu föreslår regeringen också skärpta regler kring utländsk finansiering av trossamfunden.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig