Nyheter

Ny rättegång väntar för finska KD-politikern

Friande dom i Helsingfors tingsrätt överklagades till hovrätten

Den finska KD-politikern Päivi Räsänen friades från anklagelser om hets mot folkgrupp i Helsingborgs tingsrätt. Men åklagarsidan överklagade domen och nu har Helsingfors hovrätt lämnat prövningstillstånd.

Det har gått drygt två månader sedan Helsingfors tingsrätt meddelade att Päivi Räsänen inte hade gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Bakgrunden till åtalet var att KD-politikern tidigare hade beskrivit homosexuella handlingar i negativa termer, som något emot Guds vilja. Själv var hon av förklarliga skäl nöjd med domen – åklagarsidan ansåg däremot att den var felaktig och ganska omgående kom också beskedet att fallet skulle tas vidare.

I överklagandet betonade åklagarna flera gånger att Päivi Räsänens uttalanden måste “tolkas objektivt”. Det stod också att tingsrätten lade alltför stor vikt vid KD-politikerns yttrandefrihet.

Vill få ett juridiskt prejudikat

Päivi Räsänen har hela tiden hävdat att hon har anklagats för saker som hon inte har sagt, nämligen att homosexuella personer är mindre värda. I ett pressmeddelande konstaterar hon nu att den juridiska processen, som har pågått i nästan tre års tid, kommer att fortsätta, “eventuellt i många år till”. Hon slår också fast att hon är beredd att gå hela vägen till Europadomstolen om det är nödvändigt.

– Min målsättning är att få ett juridiskt prejudikat gällande rätten till yttrande- och religionsfrihet, säger hon.

Samtidigt som Helsingfors tingsrätt friade Päivi Räsänen från anklagelserna frikändes också prästen Juhana Pohjola. I likhet med Päivi Räsänen stod han åtalad för hets mot folkgrupp – i hans fall för att ha publicerat en av Päivi Räsänens skrifter på internet.

Även den domen överklagades och kommer nu att behandlas av hovrätten.

---

Fakta: Detta har hänt

  • Den 25 januari i år inleddes rättegången i Helsingfors tingsrätt mot Päivi Räsänen som stod åtalad för hets mot folkgrupp. Åtalspunkterna, som var tre till antalet, gällde dels en pamflett om homosexualitet som Päivi Räsänen skrev 2004, dels det hon skrev i en tweet 2019, samt det hon sa i ett radioprogram samma år. Åklagaren, som ansåg att Päivi Räsänen hade kränkt homosexuella som grupp, yrkade på 120 dagsböter för KD-politikern.
  • Prästen Juhana Pohjola, styrelseledamot i Lutherstiftelsen i Finland, stod samtidigt åtalad för hets mot folkgrupp på en punkt. Detta eftersom han hade publicerat Päivi Räsänens skrift från 2004 på internet. För detta yrkade åklagarsidan 60 dagsböter.
  • Den 30 mars kom domen som innebar att både Päivi Räsänen och Juhana Pohjola frikändes på samtliga åtalspunkter. Åklagarsidan överklagade domen och den 30 maj meddelade Helsingfors hovrätt att prövningstillstånd hade beviljats.

---

Fler artiklar för dig