Nyheter

72 kristna ledare möttes för att tala om Ukraina-krisen

Kristen samarbetsorganisation har startats för att bistå landet

I polska Krakow samlades 72 kristna ledare från 22 länder för att tillsammans lägga upp en strategi för kristet hjälparbete i det krigshärjade landet.

De kristna ledarna möttes 20-21 maj på initiativ av samarbetsorganisationen “Christian Ukrainian Collaboration”. Syftet var att skapa förutsättningar för en långsiktig hjälp till Ukraina i ett läge där landet är krigshärjat och där flyktingströmmen hela tiden ökar, både inom landet och från landet.

Hittills har hjälpen till Ukraina mest varit kortvarig nödhjälp, konstaterade de kristna ledarna. Det som nu behövs är att se till att hjälpen blir mer långsiktig och kan bidra till att bygga upp landet igen.

”Polska resurser är uttömda”

“Det behövs en paraplyorganisation för att samla resurser och erfarenheter, så att vi kan arbeta tillsammans. I Polen har vi sett att uppgiften är överväldigande, våra polska resurser är uttömda”, sa den polske kristne ledaren Rafal Piekarski från PROEM Ministries till nätsajten Evangelical Focus.

Just Polen är ett av de länder dit flest flyktingar kommer. Andra länder som fått ta emot många ukrainska flyktingar är Rumänien, Moldavien, Ungern och Slovakien. Nu vädjar dessa länder om hjälp. Det viktiga är samarbete, menar Piekarski, som berättade att nästa steg i Polen är att skapa en nationell plattform.

“Vi ser behoven, och vi ber verkligen om er hjälp! Vi får inte tävla med varandra. Vi vill vara goda vägvisare när det gäller vilka resurser ni kan bidra med, från era länder och från era kyrkor”, sa han.

Brett nätverk behövs

Det som behövs just nu, menar Christian Ukrainian Collaboration, är ett brett nätverk av kyrkor och organisationer. Det behövs också experter inom bland annat medicin, företagande, skolväsen och anti-traffickingarbete. Mötet i Krakow samlade kristna ledare från olika sammanhang, och de fick lyssna på femton ukrainska kristna ledare och höra deras synpunkter om vad som är viktigt för deras land just nu.

Under mötet i Krakow skapades en rad fokusgrupper inom olika områden, och under kommande tre månader ska dessa fokusgrupper nu mötas på nätet för att dra upp riktlinjerna för arbetet framöver.

---

Fakta: Största flyktingkrisen sedan andra världskriget

  • Runt 6 miljoner ukrainare har flytt sitt land sedan Ryssland angrep Ukraina i februari i år. Ytterligare 7 miljoner människor är internflyktingar.
  • Merparten av flyktingarna är kvinnor och barn.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig