Nyheter

Tysk domstol: “Judesugga” på kyrka får vara kvar

Minnesmärke och informationstext anses motverka antisemitism

En 700 år gammal antisemitisk skulptur behöver inte avlägsnas från en kyrka i Wittenberg där Martin Luther en gång predikade. Det har en federal domstol i Tyskland beslutat.

Fallet med den så kallade judesuggan hamnade i federal domstol efter att flera delstatsdomstolar beslutat att avslå Michael Duellmanns begäran om att skulpturen skulle tas bort.

Enligt nyhetsbyrån AP hävdade Michael Duellmann att skulpturen utgör “en ärekränkning och förolämpning mot det judiska folket” och att den har “en fruktansvärd effekt även i dag”. Han hade vidare föreslagit att skulpturen skulle flyttas till ett närbeläget Luthermuseum.

Minnesmärke under skulpturen

Den omtvistade skulpturen som är placerad på kyrkväggen ungefär fyra meter ovanför marken visar hur en grupp judar suger på spenarna på en gris samtidigt som en rabbi lyfter på djurets svans. Liknande skulpturer finns på andra kyrkor runt om i Europa, men på kyrkan i Wittenberg tillkom år 1570 även ett antijudiskt traktat signerat Martin Luther.

1988 adderades ytterligare en text – denna gång i form av ett minnesmärke på marken under skulpturen – med information bland annat om Förintelsen. Dessutom förklaras den historiska bakgrunden till skulpturen.

Den federala domstolen konstaterade enligt AP i sitt beslut att judesuggan i sig “förlöjligar och svartmålar judendomen som helhet”, men att församlingen i och med minnesmärket och informationsskylten har tagit avstånd från skulpturen.

Tänker överklaga domen

AP uppger vidare att Tysklands största judiska organisation har argumenterat för att minnesmärket ska göras om vilket den regionala lutherska biskopen också har ställt sig positiv till.

Michael Duellmann uppger däremot till den tyska nyhetsbyrån DPA att han tänker överklaga domen till Tysklands högsta juridiska instans, den federala konstitutionsdomstolen.

---

Fakta: Antisemitism i kyrkor

  • Judesuggan (på tyska Judensau) är ett vanligt motiv i medeltida kristen konst och antisemitiska karikatyrer.
  • Judesuggan förekommer, enligt Wikipedia, framför allt på tyska kyrkor och rådhus som relief från 1200-talet, i träsnitt på 1400-talet och senare mera sällsynt i antisemitiska skrifter.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig