Nyheter

Nej till jojk under gudstjänst väcker upprördhet

Samisk artist inbjöds att delta med samisk sång – men inte jojk

Ska det jojkas eller inte när Svenska kyrkan i höst bjuder in till en försoningsgudstjänst med samiska företrädare?
Nej är svaret, vilket väcker upprörda känslor hos en samisk artist som bjudits in till gudstjänsten.

Tanken var att jojkaren och renskötaren Jörgen Stenberg skulle ha deltagit med två sånger på umesamiska i försoningsgudstjänsten som i oktober ska hållas i Luleå domkyrka. Han ville dock hellre delta med jojk, ett traditionellt samiskt sångsätt, vilket Svenska kyrkan, efter en rekommendation från det kyrkliga rådgivande organet Samiska rådet, har sagt nej till, rapporterar Kyrkans tidning.

Enligt ärkebiskopens kaplan Fredrik Lidé är det självklart att följa Samiska rådets rekommendation, och inte “som storsvenska företrädare” göra någon annan tolkning av vad som är lämpligt.

– Det finns med att man inte är helt bekväm i alla läger med att jojk framförs i försoningsgudstjänsten. Tanken är att ursäktsgudstjänsten riktas till hela det samiska folket, och när det då finns delar av det samiska folket som är tveksam till jojken i gudstjänsten så har man då valt att hellre ta vara på annan samisk musik och sång, för det finns ju mer än bara jojken, säger Fredrik Lidé till Kyrkans tidning.

Ärkebiskopens kaplan Fredrik Lidé.

”Blev helt chockad”

Beskedet om att jojk inte anses vara lämpligt under försoningsgudstjänsten väcker stark upprördhet hos Jörgen Stenberg.

– Skuldbeläggande av jojken är en del av de historiska oförrätter som kyrkan vill be om ursäkt för. Jag blev helt chockad, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Jörgen Stenberg jojkar vid öppnandet av Nordiska Rådets session i Stockholm.

Inte beredd på reaktionen

Fredrik Lidé säger till Kyrkans tidning att han inte var beredd på den upprörda reaktionen. Han är samtidigt självkritisk och menar att hans mejl om beslutet ”möjligen” kan läsas som ett uttryck för att tveksamheten skulle komma från kyrkan. Så är det inte, framhåller han.

Nu ska Samiska rådet i Svenska kyrkan mötas för att på nytt diskutera frågan om jojk under försoningsgudstjänsten.

– Har man lagt för stor vikt vid dem som tycker att jojken inte hör hemma i gudstjänsten visavi dem som uttrycker en djup besvikelse över att det inte finns jojk i gudstjänsterna? Den balanseringen måste Samiska rådet nu göra, säger Fredrik Lidé till Kyrkans tidning.

---

Fakta: Svenska kyrkans ursäkt till samerna

  • Den 24 november 2021 hölls en försoningsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Inför samiska företrädare bad ärkebiskop Antje Jackelén om ursäkt för kyrkans roll i historiska oförrätter mot det samiska folket.
  • Den 21–23 oktober hålls konferensen Ságastallamat 2 i Luleå. Där ska ärkebiskopen återigen framföra Svenska kyrkan officiella ursäkt till det samiska folket.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig