Inrikes

Tonårsaborterna fortsätter att minska

Även totalsiffran för antalet aborter minskade i Sverige under förra året

Under 2021 rapporterades omkring 33 700 aborter till Socialstyrelsen, vilket var ungefär 900 färre än föregående år, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Totalt sett kan en minskande trend skönjas sedan 2008, och det är bland kvinnor i åldersgruppen 15–19 år som kurvan dalat brantast sedan dess.

En förklaring är att långtidsverkande preventivmedel ökat, där ibland hormonspiral och p-stav. Sedan 2017 är preventivmedel gratis för kvinnor under 21 år och vissa regioner erbjuder också subventioner för kvinnor upp till 25 år.

Flera gånger

Knappt hälften av kvinnorna som gjorde abort förra året hade också gjort abort en eller flera gånger tidigare.

– En del gör upprepade aborter. Det kan ha olika orsaker, till exempel att man har svårt att hitta ett välfungerande preventivmedel, säger Socialstyrelsens utredare Inga-Maj Andersson.

Fler artiklar för dig