Nyheter

Pingstledaren varnar för lagförslag om omvändelseterapi

“Vem vågar själavårda en person om vilken lagen säger att man inte får göra annat än att uppmana till sexuell utlevnad?”

Försöken att införa ett förbud av omvändelseterapi kan skapa stora problem och även slå mot religionsfriheten. Det menar pingstledaren Daniel Alm då han tillsammans med Olof Edsinger från Svenska evangeliska alliansen skriver en debattartikel i Altinget.

Omvändelseterapi, alltså att under ordnade former försöka få någon att ändra sin homosexuella läggning, har blivit ett hett omdebatterat politiskt ämne. Med Liberalerna i spetsen görs nu försök att få till någon form av förbud.

Daniel Alm talar.

“Vi vill genast säga att vi sympatiserar med huvudsyftet med en sådan lag”, skriver pingstledaren Daniel Alm och Olof Edsinger från Svenska evangeliska alliansen i en debattartikel i Altinget.

Där förklarar de att alla former av tvång är förkastligt och att de också står solidariskt med hbtq-rörelsens kamp för alla människors lika värde.

Problematiskt

Men, konstaterar de båda debattörerna, lagförslaget om att förbjuda omvändelseterapi är problematiskt. Framför allt belyser de att det finns omfattande problem med avgränsningar och definitioner, samt att en lagstiftning av det här slaget skulle kunna bryta mot åsikts- och religionsfriheten.

De båda debattörerna lutar sig mot en rapport som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Där konstaterar de att det råder något av en begreppsförvirring och det är väldigt svårt att veta när ett omvändelseförsök av någons sexuella läggning har påbörjats. Inte minst när det gäller familj och vänner som kan reagera på en person som visar upp en ambivalent syn på sin sexualitet.

Finns blindskär

“Klart är att det finns många blindskär för lagstiftaren att kryssa mellan”, konstaterar Daniel Alm och Olof Edsinger.

Sedan tar de upp att även när det gäller religionsfrihet blir en lagstiftning om omvändelseterapi problematisk.

“I debatterna om omvändelseterapi i religiösa miljöer märker vi en tydlig glidning mellan fenomen som hot och tvång – som i alla lägen är förkastliga – och vanlig förkunnelse och själavård utifrån en bibelgrundad syn på kön och sexualitet”, skriver de.

Daniel Alm och Olof Edsinger landar i att en pastor måste få kunna förmedla vägledning utifrån en traditionell kristen sexualetik, annars skulle såväl åsikts- som religionsfriheten sättas ur spel.

Dagen på plats hemma hos Olof Edsinger

En politisk vädjan

Om en lagstiftning mot omvändelseterapi skulle införas varnar de för att religiösa företrädare skulle kunna tvingas säga nej till personer som frivilligt söker hjälp för att kunna hantera sin sexuella läggning. “För vem vågar själavårda en person om vilken lagen säger att man inte får göra annat än att uppmana till sexuell utlevnad – också i situationer där det strider mot konfidentens egen vilja?”

Debattartikeln avrundas med en vädjan till lagstiftarna att tänka till innan de går fram med den här typen av lagförändringar, där gränsdragningen för vad som är omvändelseterapi kommer att bli luddig och där det kommer att bli svårt att hantera människor som söker hjälp för att hantera sin sexualitet.

---

Fakta: Omvändelseterapi

  • Omvändelseterapi är ett begrepp som börjat användas för att beskriva hur man försöker påverka personer att bli av med sin homosexualitet.
  • Liberalerna vill se ett förbud av omvändelseterapi, vilket flera partier skrivit under på.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig