Nyheter

Civilsamhället går samman om kritik mot demokrativillkoren

“Att gå fram med lagstiftning som öppnar för så pass stora osäkerheter är en farlig väg att gå”

Kraftfull kritik kommer nu från tunga aktörer inom civilsamhället som menar att regeringens föreslagna demokrativillkor snarare riskerar att urholka demokratin.

Med resonemang om att inga skattepengar ska gå till extremister har regeringen gått fram med ett lagförslag där man vill införa ett demokrativillkor i samband med utbetalning av bidrag. Det sker via en lagstiftning som gäller trossamfunden, men också civilsamhället i stort.

I grund och botten är alla seriösa aktörer med på noterna, skattepengar ska hanteras varsamt. Ändå kommer nu kraftfulla protester.

Dagen har tidigare skrivit om kyrkliga företrädares kritik mot införandet av ett demokrativillkor. Men missnöjet finns även utanför kyrkorna. Fem tunga organisationer har nu gått ihop i en gemensam debattartikel i Altinget där de menar att regeringens lagförslag snarare undergräver demokratin, alltså helt motsatt den effekt som önskas.

De som skrivit under debattartikeln är Maria Alsander, generalsekreterare för Forum, Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige, David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan och ordförande i Civos, Petter Skogar, vd på Fremia samt Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Orimligt ansvar

Tre punkter pekas specifikt ut i lagförslaget som problematiska:

Den första är orimliga ansvarskedjor, där enskilda medlemmar kan sätta en hel organisations bidrag på spel. Kritiken har tidigare framförts av kyrkliga företrädare och blev högaktuell när pingstpastor Josef Barkenbom uttalade sig ironiskt om omvändelseterapi, där kravet snart kom från en politiker att hela pingströrelsens bidrag borde dras in.

Den andra punkten är att vissa grupper kan stängas ute bara för att de har viss koppling till antidemokratiska extremistmiljöer. Som exempel nämns de organisationer som arbetar med att få folk att hoppa av kriminalitet, exempelvis Kris (Kriminellas revansch i samhället).

För det tredje poängterar de att ibland arbetar civilsamhället utomparlamentariskt, exempelvis med civil olydnad. Med regeringens lagförslag innebär det att bidrag i dessa fall riskerar att dras in.

Farlig väg

“Om regeringen menar allvar med att den vill stärka demokratin krävs tydliga svar på dessa oklarheter. Att gå fram med lagstiftning som öppnar för så pass stora osäkerheter är en farlig väg att gå”, skriver de fem organisationerna.

“Pröva tanken att samma villkor införs även för andra statliga stöd, till exempel presstödet, partistödet eller stödet till företagande och socialt entreprenörskap. Vore det en önskvärd utveckling? Definitivt inte, menar vi. Men rimligtvis bör samma krav kunna ställas på all användning av skattemedel.”

---

Fakta: Civilsamhället

  • Civilsamhället är ett samlingsnamn för den uppsjö av organisationer som finns i Sverige.
  • Här återfinns idrottsrörelsen, trossamfunden och en rad olika frivilligorganisationer.

---

Fler artiklar för dig