Utrikes

USA:s högsta domstol röstade för att ta bort aborträtten

USA:s högsta domstol har rivit upp domen “Roe mot Wade” – ett beslut som innebär att enskilda stater kan förbjuda aborter.

Efter nästan 50 år av lagstadgad rätt till abort i USA har Högsta domstolen i ett beslut om Mississippis abortlag i praktiken upphävt den rätten.

– I dag begränsade Högsta domstolen inte bara kvinnors rättigheter. De tog helt enkelt bara bort dem, säger Biden i ett tal till nationen.

Presidenten lovade att kämpa mot beslutet och vädjade till politiker i delstaterna att stå upp för rätten till abort.

– Det här är ett förverkligande av en extrem åsikt. Det kommer att få omedelbara konsekvenser som sätter miljoner kvinnors liv i fara, säger Biden.

– Tänk att behöva bära sin våldtäktsmans barn.

“Ett flagrant fel”

De domare som röstade för att ta bort aborträtten hävdar dock att beslutet gör frågan mer demokratisk, och att det nu blir upp till de folkvalda att bestämma.

“Konstitutionen rymmer ingen rätt till abort, domarna Roe och Casey upphävs härmed och rätten att reglera aborträtten ges åter till folket och dess valda representanter”, skriver domstolens majoritet och hänvisar till såväl Roe mot Wade från 1973 som utslaget i Planned parenthood mot Casey 1992 som till stor del upprätthöll aborträtten.

“'Roe' var ett flagrant fel redan från dag ett. Dess resonemang var exceptionellt svagt och beslutet har haft förödande konsekvenser”, skriver domaren Samuel Alito.

Utanför Högsta domstolens byggnad i Washington DC jublade abortmotståndare när domen kom, samtidigt som de som vill ha kvar rätten till abort var besvikna på beslutet, som kom plötsligt – det var inte väntat förrän nästa vecka.

Trump och Pence nöjda

Medan Demokraterna närmast mangrant kritiserade domen jublade Republikanerna. Förre presidenten Donald Trump, som utnämnde tre av de domare som röstade mot aborträtten, säger till Fox News att det var “Guds beslut”:

– Dagens beslut, som är den största segern för abortmotståndare på en hel generation, blev bara möjligt för att jag genomförde allt som jag lovade.

Mike Pence, vicepresident under Trump, var också nöjd.

“HD har rättat ett historiskt fel”, skriver han i ett uttalande, där han även säger att aborträtten nu “är förvisad till historiens sophög”.

Fredagens dom om delstaten Mississippis abortlag ger ett prejudicerande tummen upp för förbud mot alla typer av abort. Fem domare röstade för att ta bort aborträtten, tre domare röstade mot beslutet medan den nionde, chefsdomaren John Roberts, röstade för Mississippi-lagen men inte att riva upp Roe mot Wade.

Snabbt verkställande

13 delstater hade redan lagar förberedda om HD skulle döma som den nu gjort. De flesta av dessa lagar gör undantag om modens liv är i fara, men inte för aborter efter våldtäkt eller incest.

Bara en knapp timme efter HD:s dom blev Missouri första delstat att verkställa en sådan lag. Ytterligare någon timme senare följde Arkansas och Oklahoma efter, rapporterar CNN.

– Jag hoppas att resten av USA följer Oklahomas exempel, säger guvernören Kevin Stitt enligt tv-kanalen.

Men andra delstater gör tvärtom. Guvernörerna i Kalifornien, Oregon och Washington försvarade i ett gemensamt uttalande aborträtten och lovade att aldrig förbjuda den. Och i ett öppet brev lovar 83 åklagare i 28 delstater och territorier, bland dem Missouri, att inte åtala kvinnor som genomfört aborter.

Kan bli valfråga

Bland befolkningen finns det ett stöd för att ha kvar Roe mot Wade. 58 procent vill inte att domen rivs upp, jämfört med 35 procent som vill se den hävd, enligt en Gallupundersökning i maj.

Skillnaden mellan republikaner och demokrater är stor. Endast 15 procent av demokratiska väljare ville att HD skulle riva upp lagen, jämfört med 58 procent bland Republikanerna.

Och Biden vill nu se frågan lyftas i höstens val till kongressen, och att de många miljoner som vill ha kvar aborträtten ska lägga sina röster på Demokraterna, så att Roe mot Wade kan bli federal lag, som inte kan tas bort av domstolar eller delstatslagar.

– Det här beslutet får inte bli det sista ordet i frågan. Kongressen måste agera, sa han.


---

Fakta: Vad är Roe mot Wade?

Roe mot Wade är ett rättsfall från 1973 där Högsta domstolen slår fast kvinnans rätt till abort i USA med hänvisning till det 14:e tillägget i konstitutionen, som handlar om den grundlagsskyddade rätten till privatliv.

Enligt Roe mot Wade är abort tillåtet fram till dess att fostret visar livsduglighet, vilket då beskrevs som mellan vecka 24 och 28. Aborter efter vecka 21 är dock mycket ovanliga i USA.

Namnet Roe mot Wade kommer från den gravida kvinna, som gick under pseudonymen Jane Roe, som vann målet 1973 mot åklagaren Henry Wade.

Det finns fler domslut som reglerar aborträtten i USA men Roe mot Wade är det mest kända.

---

---

Fakta: Abortlagar i delstater i urval

Flera delstater i USA har nyligen skärpt eller vill skärpa abortlagen.

Abort efter 15:e gravidveckan är i och med fredagens dom förbjudet i Mississippi.

I Oklahoma förbjuds i princip alla aborter, om de inte görs för att rädda en kvinnas liv, enligt en ny lag. Den som bryter mot lagen riskerar fängelse i upp till tio år och höga böter. Kvinnan som gör aborten kan inte fällas.

I Texas är abort förbjudet från sjätte veckan. Privatpersoner kan stämma någon som på något sätt hjälpt en kvinna att utföra en abort.

Även Alabama, Idaho och Arizona har nyligen skärpt sina abortlagar.

Aborträtten har på olika sätt stärkts i Oregon, Colorado, Vermont, Maryland och Washington den senaste tiden.

Källor: NPR, AP och The New York Times

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig