Nyheter

Mexiko - ett av världens farligaste länder för präster

50-tal präster mördade i narkotikarelaterat våld på 15 år

För en dryg vecka sedan mördades två katolska präster på den mexikanska landsbygden. Det blev ytterligare två fall i den långa rad präster som mist livet i det av narkotikarelaterat våld härjade Mexiko.
“De är folkets martyrer”, skriver en katolsk tidning.

Det var den 20 juni som de båda jesuitprästerna, Javier Campos Morales och Joaquín César Mora Salazar, sköts till döds i Cerocahui i Chihuahua på mexikanska landsbygden. Prästerna och en turistguide mördades inne i kyrkan, där prästerna försökte skydda guiden undan en beväpnad man. Prästerna begravdes senare i kyrkan St. Ignatius of Loyola i Mexico City. I samband med morden kidnappades turistguidens fru, och hon saknas fortfarande, rapporterar brittiska BBC.

En chockerande påminnelse om det dödliga våldet i Mexiko, konstaterade påve Franciskus som fördömde det brutala dådet.

– Så många mord i Mexiko. Mina böner och tankar går till den katolska kommuniteten som har drabbats av denna tragedi, sa påven.

Våld inslag i dagligt liv

Under de senaste 15 åren har mellan 45 och 50 präster mördats i narkotikarelaterat våld i landet. Våldsspiralen spinner i allt snabbare takt, och våldet är ett inslag i det dagliga livet för präster i Mexiko. Av de latinamerikanska länderna är detta land det farligaste att arbeta i för just präster. Värst våldsutsatt är orten Guerrero, följt av Michoacán i utkanten av Mexico City.

Hur kommer det sig då att just präster faller offer för våldet? Oftast handlar det helt enkelt om att prästerna på samma sätt som många andra hamnar mitt i narkotikagängens korseld, skriver Rafael Luévano som tar sig an den frågan i en längre analys i den katolska tidningen America Jesuit Review.

De flesta morden beror inte på att prästerna söker strid med “fel” person eller öppet utmanar kända narkotikalangare. Visserligen finns det finns präster som mördas just därför att de är präster. Det kan till exempel handla om att de har vägrat utföra dop eller vägrat viga kända narkotikabrottslingar.

För prästerna är dock de som sysslar med droghandel för det mesta inte en grupp “andra” utanför församlingen: de finns mitt i den. Narkotikahandeln är en lukrativ och stor del av det mexikanska samhället, och den innefattar många yrkesgrupper – från jordbrukare till ekonomer och chaufförer.

Mexiko är ett våldsdrabbat land - och även präster är utsatta. Här visar en mexikansk soldat vapen som konfiskerats av armén och som använts av civila (2017).

Utgör latent hot

Här finns också en hel del regeringstjänstemän, som antingen blundar för verksamheten eller är mutade till att tiga. Många församlingsbor är härmed inblandade i droghandeln, och verkligheten är inte svartvit: många av de inblandade är kanske mer eller mindre intvingade i denna verksamhet, skriver Luévano.

Borde då prästerna utmana drogkartellerna och deras ledare mer tydligt? Det finns många anledningar till att de inte gör det, och inte heller borde, menar han: knarkbossarna tvekar inte att likvidera en obekväm röst, och då har prästens möjligheter att alls påverka försvunnit. Detta betyder inte att prästerna ser genom fingrarna vad gäller de kriminellas handlingar. Fader Samuel (fingerat namn) berättar att han vid ett möte med en känd narkotikahandlare förklarade att Gud älskade honom “trots hans olagliga gärningar”.

Prästerna utgör också i kraft av sitt ämbete ett slags latent hot mot narkotikahandelns lagar, eftersom de står helt utanför det komplicerade överlappande nätverket av sociala och politiska maktstrukturer som möjliggör våldet i Mexiko. Prästerna har en enda roll: att tjäna Gud och församlingen.

“Sprider hopp och ljus”

“Dessa mexikanska präster sprider genom sin närvaro mitt i denna mörka våldsamma region ett kraftfullt hopp om en ny ordning, ett ljus som motsäger den konfliktfyllda verkligheten med överlappande maktstrukturer. Det är därför de dör”, menar Luévano.

Prästerna som dör kallas ibland “martyrer” av lokalbefolkningen. Egentligen är detta en felaktig benämning. Martyr är den som drabbas av våld “in odium fidei” som det heter på latin, det vill säga våld som är grundat i hat mot kristen tro. Men påve Franciskus har under senare tid öppnat för en utvidgad definition, som innebär att en martyr också kan vara någon som heroiskt offrat sitt liv för tron (“oblatio vitas”), vilket gör att de mexikanska prästerna kan komma att innefattas i begreppet.

“De fallna prästerna i Mexiko är folkets martyrer, eftersom prästerna dagligen möter samma narkotikarelaterade dödliga våld som de själva”, skriver Luévano.

---

Fakta: Fjortonde största landet

  • Mexiko är världens fjortonde största land. 82 % av befolkningen tillhör Katolska kyrkan.
  • Varannan invånare räknas i nationell statistik som fattig och var tionde lever i extrem fattigdom. Samtidigt finns en välmående medelklass och en stor grupp mycket förmögna människor (Källa: Utrikespolitiska institutet).

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig