Nyheter

Diakonia: Så ser partierna på bistånd

Ställde åtta frågor till partiledarna om bistånd, och om mänskliga rättigheter och företagande

Kristdemokraterna kritiseras för utspelet om att använda bistånd för att bygga fängelser utomlands. Men lyfts fram för sin vilja att skärpa regelverket om avräkningar.

Liksom tidigare valår har Diakonia ställt en rad frågor om Sveriges biståndspolitik till de åtta riksdagspartierna. Det handlar om allt från att vilja ge en procent av BNI i bistånd och låta ambassaderna skydda människorättsförsvarare, till synen på en feministisk utrikes- och utvecklingspolitik.

Sverigedemokraterna svarade inte på enkäten.

Socialdemokraterna bromskloss

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna svarar ja på samtliga frågor i enkäten. Socialdemokraterna har däremot agerat “bromskloss” i frågan om transparens inom det internationella finansiella systemet, konstaterar Diakonia i ett pressmeddelande.

– Det är en otroligt viktig utvecklingsfråga, inte minst nu när kriget i Ukraina har satt strålkastarljuset på behovet av att frysa oligarkers tillgångar och vi har länge sett hur andra kleptokrater plundrar fattiga länder på rikedomar som hamnar i skatteparadis, kommenterar generalsekreterare Lena Ingelstam.

Lena Ingelstam

Många vill ha bort avräkningar

En fråga rör avräkningarna från biståndet, alltså systemet att ta pengar från biståndet för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Både Socialdemokraterna och Moderaterna kan tänka sig att fortsätta med detta. Men Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, som tidigare försvarat systemet, vill nu se skärpningar av regelverket.

“Många avräkningar är ineffektiva och riskerar att förvärra konflikter och kriser i andra delar av världen. Stora avräkningar skapar också osäkerhet och bristande långsiktighet i biståndets finansiering,” svarar Ebba Busch (KD) enligt enkäten.

Varningar till KD, M och S

Alla partier svarar ja på frågan om huruvida de vill följa internationellt överenskomna principer om ett effektivt bistånd. Ändå delar Diakonia ut varningar till KD, M och S, som anses ha agerar på annat sätt än hur de svarat i enkäten. Detta för att de visat stöd för att använda bistånd som en påtryckning för att få länder att ta emot personer som Sverige vill få utvisade. Ebba Busch kritiseras dessutom för sitt utspel att använda bistånd för att bygga fängelser för att lösa svenska behov.

---

Fakta: Enkäten

  • Diakonias enkät har gjorts inför riksdagsvalen sedan 2010. Frågorna har varierat över tid i antal och formulering, men de flesta frågor är återkommande.
  • Sverigedemokraterna svarade endast på enkäten som gjordes 2018.
  • Svenska alliansmissionen och Equmeniakyrkan är huvudmän för Diakonia, som finns på plats i 26 länder.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig