Nyheter

“Kommunen sa att antingen flyttar ni eller så får ni bo på gatan”

Social dumpning – ett sätt kommuner använder för att komma undan ansvaret

I dagarna kom en rapport där människor berättar hur de pressas av sin hemkommun att riva upp rötterna och flytta därifrån. Särskilt drabbar det socialt utsatta och hindrar nyanlända att etablera sig.
– Vi vill visa på konsekvenserna för familjer och barn som tvingas flytta mot sin vilja, säger juristen Erika Ershammar.

Social dumpning är ett boende för personer som är i behov av stöd från sin hemkommun, pressas eller tvingas flytta till en annan kommun utan att de själva uttryckt den önskan. Detta blir ofta problematiskt på mer än ett sätt. Dels leder det till att redan utsatta personer kan få det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och att integreras i samhället, dels till att vissa kommuner får ta ett mycket större ekonomiskt och socialt ansvar än andra.

Under Almedalen höll den ideella organisationen Sociala missionen ett seminarium om social dumpning. Samtidigt släppte de också en rapport om ämnet.

– Vi vill i rapporten lyfta berättelser och visa på konsekvenserna för familjer och barn som rotats på ett ställe och tvingas flytta till en ny kommun, säger Erika Ershammar, jurist och verksamhetsutvecklare på Sociala missionen.

Under seminariet fanns en representant från Rädda barnen med för att prata utifrån barnrättsperspektivet.

– Bostaden är en trygghetsfaktor som är enormt viktig för att till exempel orka med läxor och bli en del av gemenskapen. Men också för föräldrar som lyckats etablera sig och skaffat arbete. Det är svårt för många att behålla sina jobb när de tvingas flytta.

Social dumpning

Kyrkan är viktig

Ershammar berättar att flera av de som intervjuats i rapporten beskrivit kyrkan som en viktig del och att det varit jobbigt att lämna även den.

– Församlingarna är betydelsefull för många med språkkaféer och andra samlingar. Vi har sett i rapporten att många beskriver kyrkan som den plats de mötte sina första svenska vänner i. Många har varit hjälpsamma och pratat med kommuner eller ordnat med vänförsamlingar i andra kommuner om de tvingats flytta.

I rapporten vittnar flera personer med fingerade namn om att den nya kommunen inte haft möjlighet att ge samma hjälp som den tidigare, samtidigt som den förra kommunen så att säga dumpat dem där för att de inte längre kunnat erbjuda samma hjälp som tidigare.

“Asma” berättar att socialtjänsten i den nya kommunen undrat vad hon och familjen gjorde där och sagt att de måste höra av sig till sin gamla kommun om stöd.

– Vi ringde till vår gamla handläggare för att be om pengar, men då sa de att vi ju flyttat och att de inte kunde hjälpa oss, säger Asma i rapporten.

“Samira” är en annan röst i rapporten som utsatts för detta. Efter att hon och familjen bott och etablerat kontakter i Stockholm under tre års tid fick de ett brev från kommunen där det stod att de måste flytta.

– Vi förstod inte varför. Det stod inte. Kommunen sa bara att antingen flyttar ni eller också får ni bo på gatan, skriver hon.

Särskild utredare

Regeringen meddelade den 23 juni att den kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till åtgärder och främja samverkan mellan kommuner för att motverka social dumpning.

– Vi har sett detta problem länge, men det gläder mig att regeringen sätter ljus på denna fråga nu. Efter vårt seminarium ska vi lämna över rapporten till civilministern så att de får höra röster från personer som utsatts för detta och vilka enorma konsekvenser detta medför. Annars är det lätt att det hamnar i bara något teoretiskt, säger Erika Ershammar.

Social dumpning

Vad hoppas och tror du kommer hända nu när regeringen agerat?

– I första hand att utredaren kommer att lyssna till personer som utsatts för detta eftersom det är ett stort lidande. Jag hoppas också på en förändring i bosättningslagen. Vi ser att detta ofta drabbar nyanlända. Kommuner ska underlätta för dem, inte utöva denna aktiva medverkan och strukturellt hindra etablering. Men också att utredningen ska belysa barnperspektivet. Att göra så här är kostsamt både för samhället och individer, det är ett kortsiktigt förhållningssätt. Det är positivt att frågan kommer upp på dagordningen, säger Erika Ershammar.

---

Fakta: Social dumpning

  • Innebär att en kommun agerar på ett sätt så att en person i behov av ekonomiskt bistånd flyttar till en annan kommun, utan att den uttryckt viljan själv.
  • Kallas rättsligt för aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, en benämning som enligt Ershammar kan minska stigmat för de utsatta då det inte för tankarna till avfall samt gör så att kommunen i mindre utsträckning förnekar att det sker.
  • Det finns fyra grupper som utsätts för aktiv medverkan till bosättning i annan kommun: nyanlända, personer i behov av skyddat boende, personer med missbruk eller andra sociala problem och strukturellt hemlösa.

---

Fler artiklar för dig