Nyheter

New Wine samlade tusen varje kväll

“Underbart med gudsnärvaron och tillbedjan när vi kommer samman”

Efter två år av pandemi kunde vuxna, ungdomar och barn inom nätverket New Wine äntligen samlas till konferens på Vänersborgs Arena.

Dagarna innebar en välbehövlig påfyllnad av gudsmöten, inspiration och hopp, säger Linda Andersson, som tillsammans med sin man är pastorspar i Rörviks frikyrka, och ingår i ledningsgruppen för New Wine Småland.

Som så många andra sommarkonferenser var det den första som hölls fysiskt sedan 2019.

– År 2020 ställde vi in, och förra året hade vi den på nätet, med förbön på Zoom. Men vi var tacksamma för det, och glatt förvånade över att Gud helade och upprättade också på den vägen, säger Linda Andersson till Dagen.

Pastor Linda Andersson, New Wine.

Hur många var ni?

– Dryga 800 dagtid och omkring 1000 på kvällarna. Förr var det inte alls lika många som stannade hela dagarna, utan de flesta slöt upp om kvällarna. Nu är vi väldigt många som följs åt om dagarna.

– Det tror jag beror på att folk har fått smak för upplägget, för undervisningen och seminarierna.

Undre dagarna hölls sex större seminarier med olika teman. Till exempel talade Mats Nyholm och andra medarbetare från S:ta Clara kyrka i Stockholm om diakoni i storstaden. Och Caroline Hultmar och John Derneborg höll ett seminarium om att göra allt folk till lärjungar.

New Wines sommarkonferens på Vänersborgs Arena 2022

Vad tog du med dig från konferensen?

– Det är alltid underbart med gudsnärvaron och tillbedjan när vi kommer samman, och att det ges rejält utrymme för det. Sen tycker jag, som varje år, att undervisningen var fantastiskt bra, säger Linda Andersson, och nämner särskilt Paul Harcourt, nationell ledare för New Wine i England.

– Han undervisade om hur vi kan odla en gudsrikeskultur i församlingen, och om att det behöver få prioriteras och ta tid. Hans fru Becky talade om att bli fri från skuld och skam, och delade ett vittnesbörd om en olycka som skedde hennes lillasyster när Becky passade henne, och om att det behövs ett inre helande för att komma vidare i liv och tjänst.

Gud verkar genom förbön

Som en av de ansvariga för betjäning och förbön under konferensen fick Linda Andersson flera tillfällen att förundras över hur Gud verkar stort genom korta förbönstillfällen, både bland konferensbesökare och bland de personer som hon undervisade om förbön.

– Många fick påtagliga erfarenheter av den Helige Ande.

New Wine är ett nätverk både för församlingar och för ledare i församlingar. För Linda Andersson har deltagandet varit avgörande för både henne och maken Ingemar.

New Wines sommarkonferens på Vänersborgs Arena 2022

– Jag vet inte om vi hade varit kvar som pastorer, eller så hade vi varit trötta pastorer, om vi inte hade varit med i New Wine. I dag är vi allt annat än trötta, och mer hoppfulla än när vi var nya i tjänsten, säger hon.

– Man får stöd av församlingar som gått före, och hjälp att se vad som fungerat och vad som varit svårare. Vi hjälper varandra att ta steg i vardagen.

---

Fakta: New Wine

  • Grundades 1989 i den anglikanska kyrkan i England, inspirerad av Vineyard-rörelsen som växte fram i USA på 1980-talet.
  • Kom till Sverige i mitten av 1990-talet och har spridit sig som en en förnyelserörelse inom många olika kyrkor och samfund.
  • I föreningen New Wine är ett 40-tal pastorer och ledare medlemmar, men nätverket är betydligt större än så. Man anordnar ledardagar, regionala utrustningsdagar och retreater.
  • Första sommarkonferensen hölls 2001.
  • Tema för årets sommarkonferens var Evangeliet om riket: “Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma” (Matt 24:14).
  • Årets talare var Paul och Becky Harcourt, från England, och Derek Morphew, från Sydafrika.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig