Nyheter

Mexikanske prästen Marcelo hotas för sitt arbete för de fattiga

Har arbetat aktivt mot korruption och för fattiga familjers rätt - nu anklagas han av myndigheterna

Fader Marcelo besökte Sverige för tre år sedan. Då mötte Dagen en engagerad människorättsförespråkare som för de fattigas talan i delstaten Chiapas. I slutet av juni i år utfärdades en häktningsorder på falska grunder mot honom.
– Att just han nu anklagas felaktigt för brott är ingen slump utan en del av en kedja av attacker riktade mot honom för att smutskasta honom sedan 2016, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare vid Kristna fredsrörelsen.

Utvecklingen i Mexiko vad gäller mänskliga rättigheter oroar Kristna fredsrörelsen, som i ett upprop tillsammans med 26 mexikanska och internationella organisationer verksamma i landet uttrycker oro över läget och kräver åtgärder. Fader Marcelo Pérez Pérez, präst i stiftet San Cristóbal de las Casas, är en av de människorättsaktivister som under senare tid drabbats av hot och trakasserier.

Fader Marcelo har i sitt arbete tagit ställning för fattiga familjer som tvångsförflyttas för att ge plats åt stora miljöförstörande projekt, och för urfolkens rättigheter. Han har också aktivt motarbetat korruption, skriver Kristna fredsrörelsen i ett pressmeddelande, och deltagit i medlingsprocesser för människor som drabbats av våld i kommunerna Simojovel, Chenalho´, Chalchihuitán, El Bosque och Pantelho´.

Leder pilgrimsmarscher

Fader Marcelo organiserar regelbundet fredliga pilgrimsmarscher med upp till 15 000 deltagare. Där ber man, sjunger och uppmärksammar samtidigt de orättvisor som de fattigaste delarna av befolkningen utsätts för. År 2019 berättade fader Marcelo för Dagen att marscherna varit framgångsrika.

Marcelo pilgrimsvandring 2022

– Våldet har gått ned. Och orättfärdiga markprojekt har stoppats, sa han då.

Nu är läget ett annat. Under de senaste åren har den organiserade brottsligheten i Chiapas ökat. Enligt Kristna fredsrörelsen, som är verksam i Mexiko, är detta del av en större trend där kartellerna brer ut sig och nya smuggelvägar öppnas. Chiapas är ett transitområde för smuggling av vapen, människor och narkotika.

Att fader Marcelo nu anklagas av myndigheterna beror på att prästen blivit ett ansikte utåt för lokalinvånarnas protester mot kartellernas ökande makt och våldsutövning. Han anklagas för att ha varit delaktig i försvinnanden – trots att det finns vittnen på att han vid tillfället befunnit sig i sin församling. Detta finns det bildbevis för, men myndigheterna har ändå gått vidare med sin anmälan.

Anklagelser används för att tysta

Det är inte första gången fader Marcelo utsätts för hot, trakasserier och kriminalisering av sin verksamhet, skriver Kristna fredsrörelsen. De varnar för konsekvenserna av häktningsordern: att prästens arbete ska försvåras och till och med helt förhindras. Fader Marcelo riskerar också att föras bort mot sin vilja.

– Det här är viktigt att uppmärksamma, då det rör sig om ett allvarligt brott mot dem som kämpar för ett fredligt samhälle där allas rättigheter garanteras. Vi ser hur ogrundade brottsanklagelser används systematiskt för att tysta människorättsförsvarare både i Mexiko och globalt, så detta är en fråga som rör oss alla, säger Lotta Sjöström Becker till Dagen.

Hon betonar att rätten att försvara sina rättigheter är fastställd i internationella konventioner.

– Vi har en moralisk skyldighet att göra vad vi kan för att skydda dem som inte kan räkna med samma förtroende för stat och rättsväsen som vi i Sverige. Länder som Sverige har dessutom stöd i samma konventioner för att verka för att människorättsförsvarare skyddas och garanteras sitt demokratiska handlingsutrymme globalt.

Marcelo vid presskonferens - Stopp för kriminalisering av människorättsförsvarare maj 2021

“Gud går i byarna”

Kristna fredsrörelsen kräver tillsammans med de andra civilsamhällesorganisationerna att den mexikanska staten tar tillbaka de ogrundade anklagelserna mot Fader Marcelo och “säkerställer att kriminaliseringen av Fader Marcelo upphör”. Man manar i stället regeringen att “leva upp till sina åtaganden gällande konventionen för de mänskliga rättigheterna”.

Även andra präster i Mexiko har drabbats av det ökande våldet. I juni mördades två jesuitpräster i landet, som nu är det farligaste i Latinamerika för präster (se Dagen 30 juni).

Fader Marcelo har hittills inte gripits, men häktningsordern innebär, förklarar Kristna freds representanter för Dagen, att han kan bli en “legitim måltavla” för kriminella i området. Trots detta hot fortsätter han sitt arbete, och genomförde på tisdagen ytterligare en pilgrimsvandring.

2019 berättade fader Marcelo för Dagen att han hittar sin motivation och styrka i sin tro, i Jesus, i Bibeln.

– Det är Gud som går i byarna. Där det finns ett folk som kämpar mot orättvisor, där finns Gud.
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig