Nyheter

Italiens biskopar ber om regn

Bön, korsvandringar för att be om ett stopp för rekordtorkan

Biskopar i hela Italien har uppmanat sina stift och församlingar att be till Gud om ett slut på den svåra hetta och torka som drabbat landet.

Italiens regering har utlyst nödläge i fem nordliga regioner: Friuli-Venezia Giulia, Venetien, Emilia-Romagna, Lombardiet och Piemonte. Norra Italien står för en stor del av landets jordbruk och förstörda skördar innebär svåra ekonomiska konsekvenser för landet.

Katolska biskopar i hela landet gör nu sitt för att bidra och uppmanar till bön för regn, skriver tidningen Crux. På flera håll påminde man också om människans ansvar för klimatet och vattenförsörjningen.

I Lombardiet arrangerade Milanos ärkebiskop Mario Delpini nyligen en särskild bönevaka i tre av stiftets främsta jordbruksområden, som ett tecken på solidaritet “med dem som är beroende av vatten för sitt arbete”.

Träkrucifix bars genom byns gator

I samhället Pieve del Cairo, också det i Lombardiet i norra Italien, bars ett träkrucifix från 1700-talet genom gatorna i slutet av juni, rapporterar Milano Pavia tv. Korset har burits i procession i tider av svår torka – något som bara skett fem gånger de senaste 200 åren.

“Människan har inte respekterat naturen, och detta är resultatet”, inledde domprost Luca Discacciati gudstjänsten i samband med processionen, som de lokala jordbrukarna föreslagit som ett sätt att ena samhället i en tid av nöd.

Ärkebiskop Giancarlo Perego i Ferrara-Comacchio i Emilia Romagna har bett stiftets präster att läsa en särskild bön om regn i slutet av varje gudstjänst på söndagarna.

“Allt är en gåva från Gud”

I ett stiftsmeddelande skriver ärkebiskopen att “bönen springer ur medvetandet om att allt i människans liv är en gåva från Gud”.

“Samtidigt är bönen en källa till ansvar, så att inte vårt gemensamma hem drabbas och förstörs av mänsklig själviskhet,” skriver biskopen, och påminner om att torkan också hänger ihop med “den lilla möda som lagts ner på vattenförsörjningen”, som i sin tur är beroende av att alla ansvariga samarbetar i regionen.

Även ärkebiskopen i Florens, kardinal Giuseppe Betori, uppmanar till bön, och påminner om hur påven Paulus VI uppmanade de troende att be om regn under en svår torka 1976.

“Vi som tror på den gudomliga försynen, och på bönens makt, skulle inte vi kunna, ja, måste vi inte rentav vända oss till Gud, vår Fader, som härskar även över naturens obevekliga lagar, så att han kan rädda [oss] från denna olycka?”, sa Paulus VI när han läste bönen från Petersplatsen i Rom.

---

Fakta: Torkan i Sydeuropa

  • En snöfattig vinter har gjort att mindre sötvatten rinner ned från bergsområden i södra Europa och vattenreserverna var på flera håll låga redan under våren. Detta, sammantaget med en tidig värmebölja och ovanligt liten nederbörd, har orsakat torka i delar av Italien, Portugal och Spanien.
  • Enligt det nationella forskningsrådet CNR har det bara fallit hälften så mycket regn i Italien som det i brukar göra, sett till snittmängderna under de 30 senaste åren.
  • I Portugal rasar över 250 bränder, samtidigt som man drabbats av en värmebölja med temperaturer över 40 grader.
  • Även i Spanien rasar stora bränder de senaste veckorna.
  • Klimatforskare bedömer att hela södra Europa kan vänta sig högre temperaturer och mindre regn framöver som en följd av den globala uppvärmningen.

(TT)

---

Fler artiklar för dig