Inrikes

Livstid för mord på politiska fångar i Iran

Hamid Noury döms för grovt brott mot folkrätten och mord i samband med att hundratals politiska fångar avrättades i Iran 1988. Han döms till livstids fängelse.

Det är bevisat, enligt Stockholms tingsrätt, att 61-årige iranska medborgaren Hamid Noury deltog i att tortera och avrätta politiska fångar vid Gohardashtfängelset utanför Teheran i Iran 1988.

– Ett mycket stort antal fångar berövades livet. Fångar tillfogades vidare svår dödsångest i samband med förfarandet, säger rådmannen Tomas Zander när domen meddelas.

Det rör sig dels om avrättningar av sympatisörer till politiska organisationen Folkets mujahedin, dels till sympatisörer till olika vänstergrupper.

Utvisas efter avtjänat straff

Dödsstraffen verkställdes utan att uppfylla grundläggande krav för en rättvis rättegång, och stod i strid med FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som Iran var bunden av 1988, motiverar rätten.

Avrättningarna av anhängare till den politiska gruppen Folkets mujahedin bedöms utgöra grovt folkrättsbrott, även känt som krigsbrott, eftersom de går att koppla till den internationella konflikt mellan Iran och Irak.

“Fångarna var i egenskap av civilpersoner i händerna på en part i konflikten skyddade personer enligt regelverket”, skriver tingsrätten.

Den andra vågen avrättningar av vänsteranhängare som avsagt sig sin islamiska tro bedöms som mord.

Händelserna innebär svåra överträdelser av den internationella humanitära rätten, enligt Zander.

– Omständigheterna har varit sådana att den åtalade är att anse som gärningsman.

Noury döms för grovt brott mot folkrätten och mord. Han ska efter avtjänat straff utvisas från Sverige med förbud att återvända och betala skadestånd till målsäganden vars anhöriga har avrättats, och till de målsäganden som överlevt och drabbats av psykiskt lidande med anledning av brottet.

Han ska fortsätta vara häktad tills domen vinner laga kraft.

---

Fakta: Folkets mujahedin

Stort fokus i åtalet mot den krigsbrottsåtalade 61-åringen ligger på gruppen Folkets mujahedin (ofta förkortat till MEK) som många av de avrättade fångarna tillhörde. De flesta demonstranter som under varje förhandlingsdag har stått utanför Stockholms tingsrätt är kopplade till Folkets mujahedin.

Gruppens ideologiska rötter brukar beskrivas som en blandning av marxism och islamism. Folkets mujahedin är en av Irans mest samordnade oppositionella rörelser, fast många andra regimkritiska iranier anser att den är kontroversiell – inte minst på grund av de många våldsdåd gruppen utförde under främst 1980-talet.

Under en period var Folkets mujahedin terrorstämplad av EU, men den har sedan lång tid tillbaka övergett den väpnade kampen. Den politiska grenen är däremot aktiv än i dag och har en bas i Albanien.

---

Fler artiklar för dig