Nyheter

Kvinnor med i kommittén att utse katolska biskopar – för första gången

Tre kvinnor sitter nu med i kommitteen att välja ut biskopar inom Katolska kyrkan. Ett historiskt beslut påve Franciskus fattade, samma dag som han utsåg den svenska kardinalen Anders Arborelius till medlem i en del av kurian.

I onsdags meddelade Vatikanen att påve Franciskus utsett tre kvinnor som rådgivare i den kommitté som hjälper honom välja ut världens biskopar. Tidigare denna månad förklarade han i Reuters att han ville ge kvinnor högre och mer inflytelserika positioner i ämbetet.

– På detta sätt öppnas saker och ting upp lite, sa påven i början på juli till tidningen.

Påve Franciskus.

Kvinnorna är syster Raffaella Petrini, vice guvernör i Vatikanstaten, nunnan Yvonne Reungoat, tidigare högt uppsatt abbedissa samt Maria Lia Zervino, ordförande för World Union of Catholic Women’s Organizations, UMOFC.

Processen

Ytterligare elva män utsågs samma dag till kommitteen, däribland kardinaler, biskopar och präster. Samtliga sitter på uppdraget i fem år.

Själva processen inleds lokalt där biskopar i sin tur till ärkebiskopar föreslår namn på präster som de tror skulle passa som biskopar. Efter att listan på namn varit hos Vatikanens utsända ambassadörer i ett land som utreder personen ytterligare, skickas rekommendationer till Vatikanen där kommittén gör sitt yttrande. Slutligen fattar påven sitt beslut.

Kardinal Anders Arborelius

Samma dag, i onsdags, fick också den svenska biskopen och kardinalen Anders Arborelius en utnämning. Nämligen till medlem av Dikasteriet för biskopar, det som tidigare kallades Kongregationen för biskopar, i den romerska kurian. Det är en konstitution som inrättades 1588 av Sixtus V och som bland annat ansvarar för biskopsutnämningar, upprättandet av nya stift och övervakning av stiften.

Detta är bara en i raden av utnämningar som kardinal Arborelius har fått: 2017 till Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet, 2019 till Dikasteriet för klerus och Dikasteriet för de orientaliska kyrkorna samt 2020 till medlem av den romerska kurians ekonomiråd.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig