Nyheter

Presbyterianska kyrkan: Israel är apartheidstat

Den presbyterianska kyrkan i USA har röstat för att kalla Israels behandling av palestinier för apartheid.
Men judiska organisationer kallar beslutet antisemitiskt, kränkande och falskt.

I höstas beslutade Svenska kyrkans kyrkomöte att utreda ifall Israel gör sig skyldigt till apartheid. Beslutet fick stark kritik, bland annat från Judiska ungdomsförbundet i Sverige som kallade beslutet vedervärdigt.

Men nu har den presbyterianska kyrkan i USA gått steget längre, och röstat för att kalla Israels behandling av den palestinska befolkningen för apartheid, skriver Business Insider.

Den främsta orsaken till beslutet är den lag som antogs av det israeliska parlamentet 2018. Lagen gör åtskillnad mellan judar och icke-judar, och samfundet menar att denna möjliggör en institutionell diskriminering när det kommer till tomträtter, utveckling, boende, medborgarskap, språk och kultur.

“Ihållande hot mot freden”

I ett brev, som undertecknats av samfundets högsta ledare Herbert Nelson, erkänns Israel som legitim stat, men man motsätter sig fortsatt ockupation av de palestinska områdena. Denna beskrivs som “illegitim, illegal under internationell rätt och ett ihållande hot mot freden i regionen”.

Brevet betonar även att det finns en väsentlig skillnad mellan antisemitism och rätten att kritisera staten Israels politik.

Får kritik

Men kyrkans beslut ses inte med blida ögon bland judiska organisationer. Jewish Federations of North America skriver i ett uttalande:

“Den här resolutionen gör inget för framtida fred eller skapar en bättre framtid varken för kristna, judar muslimer, palestinier eller israeler. Dess enda intention är att demonisera judar och Israel med offensiva och falska anklagelser om apartheid”.

---

Fakta: Presbyterianska kyrkan

  • Har omkring 1,7 miljoner medlemmar i USA och tillhör den reformerta kyrkofamiljen.
  • En annan benämning på kyrkoriktningen är kalvinism, efter reformatorn Jean Calvin som var verksam i Genève.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig