Nyheter

Pastor vägrade covidinspektion - får böta nära en miljon kronor

Domaren ser allvarligt på pastorn och kyrkans bristande ansvar.

Pastorn nekade folkhälsoinspektören tillträde vid tre tillfällen för att se om församlingen följde covidreglerna.
Domaren: “Vägran var artig, men bestämd.” Nu får de böta ett högt belopp.

När en folkhälsoinspektör under våren 2021 försökte ta reda på om den kanadensiska frikyrkoförsamlingen Church in the Vine i Edmonton följde rådande folkhälsoordning under pandemin, det vill säga höll avstånd och bar munskydd, stötte inspektören på motstånd, skriver nyhetssajten Global news. Pastorn i församlingen, Tracy Fortin, vägrade att släppa in inspektören. Det hände inte en gång utan tre gånger. Den första påhälsningen var i början av mars och den sista i juni, fyra månader med samma resultat.

Vägrade samarbeta

“Vägran att släppa in inspektören var artig, men bestämd. Denne skulle inte bli insläppt”, skriver domare Shelagh Creagh i ett utlåtande.

Inspektören försökte hitta nya datum för en inspektion, som kunde passa bättre, men dessa föll igenom eller intresse saknades att tillmötesgå myndighetens begäran.

Domare Shelagh Creagh ser allvarligt på överträdelsen. I ett beslut skriver hon att både kyrkan och pastorn bär ett högt ansvar.

“Det var en medveten vägran att låta inspektören utföra sin plikt”, skriver hon. Enligt Shelagh Creagh har brottet haft en påverkan på samhället i sin helhet. Människor har dött, sjukvården har varit högt belastad och operationer har fått skjutas upp, till följd av detta. Därför döms församlingen att betala en böter på närmare 700 000 svenska kronor och pastor Tracy Fortin döms att betala närmare 160 000 kronor.

Överklagar beslutet

Försvarsadvokaten James Kitchen uttrycker att summan är “absurd” och “ett skämt” och ifrågasätter om bötesbeloppen stöds i rättspraxis. Själv yrkar han på att en tiondel av beloppet är mer rimligt och meddelar att han och hans klienter ska överklaga beslutet.

På församlingens hemsida uppmanar församlingsledningen medlemmarna att “stå med oss när vi kämpar för allas religionsfrihet”. Ledningen tackar också medlemmarna för stöd i bön och givande.

Församlingen Church in the Vine och pastor Tracy Fortin har fram till den 31 augusti att betala beloppet.Fler artiklar för dig