Nyheter

Efter kritik tar pingstpastor avstånd från omvändelseterapi

Pingstkyrkoföreståndaren Marcus Ardenfors svarar Jönköpings-Posten

Marcus Ardenfors, föreståndare för pingstkyrkan i Jönköping, tar avstånd från omvändelseterapi. Det beskedet ger han i en replik till Jönköpings-Posten, som uppmanat församlingen att svara efter kritiska artiklar i tidningen.

I Jönköpings-Posten har frågan om omvändelseterapi och frikyrkors behandling av homosexuella aktualiserats i en rad artiklar de senaste veckorna.

Bland annat intervjuas en tidigare medlem i pingstkyrkan i Jönköping. Han berättar om hur dåligt han mådde av att inte vara accepterad som homosexuell, och hur det ledde till att han knappt ville leva längre.

Tidningen har också talat med numera arbetsbefriade pingstpastorn Josef Barkenbom, som säger till tidningen att homosexualitet är en synd som man ska omvända sig från.

I förra veckan skrev tidningen även på ledarplats i ämnet, riktade sig direkt till pingstkyrkan och bad samfundet svara på hur man ser på kritiken.

“Jag tror att de är skyldiga oss ett svar, inte minst för att värna HBTQ-personers psykiska hälsa”, skriver ledarskribenten Eric Luth. Och nu har Marcus Ardenfors, föreståndare för pingstkyrkan i Jönköping, skrivit ett svar som publicerades på torsdagen.

”Erbjuder vägledning”

I svaret skriver han att församlingen tar avstånd från omvändelseterapi, och förklarar att han skiljer på terapi och själavårdande samtal:

“Terapi är för oss ett ord som för tankarna till behandling och är inte ett begrepp vi använder oss av. I mötet med enskilda människor erbjuder vi som församling samtal, själavård och andlig vägledning som bygger på den enskildes önskan att leva i omvändelse.”

Möten med människor ska präglas av respekt för hjälpsökande, och “vi vill be för de behov som personen själv önskar få hjälp med”, fortsätter pingstpastorn och betonar frivillighet som en viktig grund i själavårdssamtal.

Ber om ursäkt

Marcus Ardenfors skriver att det är viktiga och komplexa frågor som kräver en ärlig och förtroendefull dialog. Han ber också om ursäkt till de människor som “upplevt respektlöshet i mötet med oss” och förklarar att församlingen är öppen för personliga samtal för den som önskar det.

Fler artiklar för dig